Vejklasser

En vejs "klasse" har betydning for, hvordan vejen vedligeholdes, renholdes og på, hvordan Park og Vej rydder sne og salter.

Her kan du finde oplysninger om alle veje i Gentofte Kommune, så du eksempelvis kan se, hvilken vejklasse din vej har.

Efter Kommuneplan i 1997 blev kommunens veje klassificeret i 4 vejklasser. I dag er der 5 vejklasser efter overtagelsen af de tidligere amtsveje i 2007.

Vejklasserne betegner den funktion, som vejen har, eller den funktion som kommunalbestyrelsen, der er Vejmyndighed, ønsker vejen skal have.

Klassificering

Der er to overordnede klassificeringer:

1. Trafikvej i by,

som omfatter samtlige veje i kommunens overordnede vejnet. De betjener den gennemkørende biltrafik, trafikken mellem kommunen og omverdenen, mellem de enkelte bysamfund og mellem de enkelte kvarterer i den større by.

2. Lokalvej i by, øvrige,

 som omfatter alle øvrige veje i kommunen. De betjener de lokale områder og de enkelte boliger, arbejdspladser, institutioner og butikker.

Vejklasse

De to overordnede klassificeringer er igen opdelt, så der i alt er 5 forskellige vejklasser.
Efter kommunalreformen er der kommet en ny vejklasse, for Lyngby Omfartsvej, der har status som motorvej.

1. Trafikvej, primær

2. Trafikvej, sekundær

3. Lokalvej, primær

4. Lokalvej, sekundær

5. Trafikvej, gennemfartsvej

Vedligeholdelsesniveau

Vedligeholdelsesniveauet på vejene er inddelt i 6 forskellige kategorier. Her kan du bl.a. se om en vej har busdrift.

1. Trafikveje

2. Lokalvej med bus - "industrivej"

3. Lokalvej uden bus - "boligvej"

4. Adgangsveje/stier i eget tracé

5. Trafikvej uden bus

6. Ingen vedligeholdelse

Definitioner

Nederst på siden er der links til "Definitioner for vejklasser" og "Definitioner for vejstatus". Her kan du se definitionerne for vejklasserne og hvad forskellen er på en offentlig vej, privat fællesvej og privat vej/område.

Min vej

Her kan du se hvilken vejklasse, vedligeholdelsesniveau samt vejstatus, din vej har.

Der kan være mindre sideveje, som ikke fremgår af listen. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Vejmyndigheden.