Beskæring af buske og træer

Hvis du ejer en ejendom, skal du klippe og beskære din beplantning til skel, så beplantningen holdes inde på det private område. Beplantningen skal beskæres af hensyn til fodgængerne på vejen - særligt dem med barnevogne, handicap og dårligt syn.

Beskæringen skal foretages sådan, at veje og stier kan benyttes i fuld bredde.

Træer og buske skal være beskåret til en højde af 275 cm over fortov/cykelsti og 450 cm over kørebane. Du kan læse mere i regulativet for "Beskæring af træer og buske". Her kan du også se en illustration, der viser, hvor højt du skal beskære dine buske og træer, og at beskæringen til skel mod vej eller sti skal være til bagkanten af fortov eller rabat. Vis tegning med mål på beskæring.

Vi gør opmærksom på, at kommunen kan kræve ovennævnte indklipning og beskæring udført, hvis du som grundejer ikke selv får det gjort. Kommunen vil da sætte en tidsfrist for hvornår arbejdet skal være tilendebragt. Hvis tidsfriten ikke overholdes, vil arbejdet blive udført for grundejerens regning.

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,