Renholdelse, snerydning og saltning

Få styr på, hvordan ansvaret for renholdelse, snerydning og saltning er fordelt mellem kommunen og grundejerne.

Tegning af mand og barn der fejer blade sammen

Som grundejer har du pligt til at renholde og fjerne ukrudt på eget fortov og stier, samt beskære træer og buske ud mod fortov og stier.

Læs om beskæring af træer og buske

Er du forhindret i at klare renholdelsesopgaven selv, skal du sørge for, at en anden kan gøre det for dig.

Park og Vej renholder de kommunale arealer, herunder kørebaner, rendestene, cykelstier og parkeringspladser.

Du kan hjælpe os med at feje rendestenen og rense regnvandsriste – så er du med til at sikre, at vandet løber hen, hvor det skal.

Fjern blade, grus og andet, der har lagt sig omkring vejristen, og smid det i affaldsbeholderen. Fej det ikke ned i vejristen – det kan tilstoppe brønden på sigt.

Få en sms før fejemaskinen kommer

Du kan tilmelde dig en sms-ordning, så du får besked dagen før, fejemaskinen kører på din vej. På den måde kan du hjælpe os ved at flytte din bil, hvis den er parkeret på vejen.

Når vinteren kommer

Snerydning og saltning er også en fælles opgave for borgere og kommune. Her er ansvaret fordelt på denne måde:

  • Park og Vej sørger for snerydning og saltning på alle kommunale veje, cykelstier og parkeringspladser.
  • Grundejerne, som bor på offentlig vej, har ansvar for at rydde sne, salte eller gruse på eget fortov, og sikre adgang til ejendommen for post og renovationsarbejderne.
  • Ligger din ejendom ud til privat fællesvej, har du derudover pligt til at rydde sne ud til midten af vejen foran din ejendom.  

Læs regulativ for vintervedligehold og renholdelse

Se dynamiske kort over vinterklasser og find din vej

Klimatilpasningsområder
I bestemte områder, herunder klimatilpasningsområder, er det ikke tilladt at anvende vejsalt.

Alternative tømidler baseret på kaliumformiat og calcium magnesium acetat (CMA) er godkendt af Gentofte Kommunes miljømyndighed, Natur og Miljø til anvendelse i disse områder, og der må IKKE anvendes tømidler baseret på andre indholdsstoffer. De alternative tømidler er uskadeligt for dyr og dyrepoter. 

Tømidlerne kan anskaffes i flere gængse byggemarkeder eller bestilles på internettet i mindre beholdere egnet til privat brug

Offentlig eller privat fællesvej?

Er du i tvivl om, hvorvidt du bor på en offentlig eller privat fællesvej, kan du finde svaret på siden om vejklasser

 

Ansvarlig for siden:

Park og Vej
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39988100,