Fartdæmpere

På mange veje er det blevet populært at etablere vejbump, for at sikre, at bilister holder en lav fart på vejen. Læs reglerne for at etablere fartdæmpere.

Har beboerne på en vej ønske om fartdæmpere, er det muligt at etablere disse, hvis beboerne selv betaler for det, og hvis følgende krav er overholdt:

  • Vejen skal være klassificeret som en klasse 4 vej. Under links fra Gentofte.dk kan den ønskede vejklasse findes.
  • 2/3 af alle vejens grundejere skal give en positiv tilkendegivelse i form af navn, adresse og underskrift. Park og Vej oplyser, hvem der skal høres. Underskriften er ikke økonomisk bindende.
  • I enkelt tilfælde vil der kunne opnås dispensation for veje med vejklasse 3, men kun hvis der er helt særlige trafiksikkerhedsmæssige forhold, der gør sig gældende, og vejen ikke er busførende.

Projekt

Når Park og Vej har modtaget dokumentation for, at 2/3 af de høringsberettigede grundejere er positive overfor at udføre et fartdæmperprojekt, vil Park og Vej udarbejde et skitseprojekt. Projektforslaget vil efterfølgende blive sendt til initiativgruppen, som herefter formidler det videre til de øvrige grundejere.

Når Park og Vej har modtaget dokumentation for at 2/3 af de høringsberettigede grundejere er positive overfor et konkret skitseprojekt, vil projektet blive sendt til udtalelse hos Nordsjællands Politi.

For veje i vejklasse 3 vil skitseprojektet desuden blive forlagt Teknik og Miljøudvalget.

Høring

I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt, at de tilstødende veje også bliver hørt, hvis de skønnes at ville blive påvirket af fartdæmperne eksempelvis ved, at trafikmønsteret ændres væsentligt. Du kan læse mere i vejledningen under links fra Gentofte.dk.