Kystvejen renoveres

Vi renoverer Kystvejens promenade, glaciset, bølgeskærme, stenkastning (kystsikring) og afvanding fra Charlottenlund Strandpark til og med strækningen ud for Skovshoved Havn samt kørebaner og cykelstier fra nord til syd på Kystvejen.

Kystvejen kig mod nord og Skovshoved Havn den 5. februar 2021

De langvarige renoveringsarbejder på Kystvejen og Strandvejen i nord til kommunegrænsen nærmer sig nu afslutningen. Udover renovering af kystsikring, vejafvanding, fortove, cykel- og promenadestier, er der ændret på køresporene på Kystvejen for at opnå en hastighedsdæmpende effekt, og der er udført et trafikprojekt med krydsningspunkter i den sydlige del omkring Jægersborg Allé, som skal forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter i området. Endvidere er lyssignalerne ud for havnen renoveret, og der er etableret signalanlæg og en ekstra fodgængerovergang ved den sydlige indkørsel til Skovshoved Havn. Endelig er lysmasterne udskiftet og lyskilderne er udskiftet til LED.

 

Der er endvidere udlagt armeringsnet under asfalten i de områder, hvor der ligger betonplader i kørebanen. Armeringsnettet modvirker de revnedannelser, betonpladerne genererer, så disse forsinkes eller helt undgås. Afslutningsvis er der udlagt nyt asfaltslidlag. Der er valgt en slidlagstype, som markant reducerer dækstøjen, men samtidig har en betydeligt længere holdbarhed end en egentlig støjreducerende belægning.

 

Der pågår fortsat enkelte arbejder, herunder fortovsrenovering i vestsiden ud for havnen, som p.t. er udfordret af vejret, og der udestår mangeludbedringer på belægningsarbejderne, som vil blive udført, når vejret er til det. Herudover udestår såning og plantning i helleanlæg og bede.

 

Vi er glade for den velvilje og tålmodighed, der er udvist i forbindelse med arbejderne, og vi håber, at det færdige resultat, som foreligger inden længe, bliver til glæde for både trafikanter og beboere i området.

Se tidligere meddelelsesblad for renovering af Kystvejen (PDF) som er udsendt i området nær Kystvejen.

Venlig hilsen Park og Vej.