Belægningsarbejder og bygværker i 2021

Her kan du se, hvilke belægningsarbejder, der er planlagt i 2021 på fortove, cykelstier og kørebaner, samt hvor der renoveres broer, mure mv., som kan have betydning for trafikken.

Kystvejen, asfaltarbejde på promenaden

Årets belægningsarbejder er i fuld gang, og der projekteres pt. på yderligere strækninger. Først når alt er projekteret, vil det være muligt at oplyse alle strækninger og bygværker mv., der skal renoveres i forhold til de givne budgetter. Du kan her følge med i, hvor vi forventer at komme, og når der udsendes et meddelelsesblad til vejens beboere, vil du kunne finde det her under vejnavn.

Der kan forekomme ændringer, såfremt allerede igangsatte arbejder skulle støde på uventede udfordringer, idet faktorer som vejr, akutte ledningsarbejder, tid og økonomi kan medføre ændringer i planerne, så enkelte strækninger skubbes frem til 2022.

Følgende arbejder forventes planlagt og udført i 2021:

Fortov

 

Cykelsti

 •  Ermelundsvej fra Brogårdsvej til Jægersborg Allé i begge sider

Kørebane

 • Ermelundsvej fra bro ved skoven til Jægersborg Allé

 • Jensløvs Tværvej

 • Lyngbyvej sydgående spor, udskudt strækning nær Kildegårds Plads

 • P-plads diamanten på Niels Steensens Vej ved Ved Stadion

 • Vespersvej

 • Dagvej

 • Morgenvej

 • Hvilevej

 • Lundely

 • Aftenbakken

 • Ravnekærsvej

 • Munkegårdsvej

 • Ammentorpsvej

 • Svejagervej

 • Indelukket

 • Ermelundsvej fra Brogårdsvej til Jægersborg Allé

 •  

Bygværker

 • Lyngbyvej, færdiggørelse af renovering af skilteportal

Brostensoverkørsler (mellem kørebaner)

 • Endnu ikke fastlagt