Trafiksikkerhed

Det skal være sikkert og trygt at færdes i trafikken i Gentofte Kommune. Derfor har vi særligt fokus på de bløde trafikanter og på trafiksikkerhedsarbejde bredt i hele kommunen.

Gennem mange år har Gentofte Kommune brugt betydelige ressourcer på at sikre de fysiske forhold der, hvor der sker flest uheld. Antallet af personskader har i en årrække været faldende, og forekomsten er i dag spredt. Det er vigtigt at fastholde denne udvikling og fortsat vigtigt at reducere antallet af ulykker yderligere.

Omdrejningspunktet for den fremtidige indsats i trafiksikkerhedsplanen er en ambition om, at alle skal tage mere ansvar og vise mere hensyn i trafikken. Det gælder på kommunens veje, men det gælder også allerede før, bilisten sætter sig bag rattet. For trafiksikkerhed er noget vi giver til hinanden.

Planen følger den retning, der er udstukket i Gentofte Kommunes Trafikpolitik fra 2009. Trafiksikkerhed og fremkommelighed er gennemgående emner i trafikpolitikken. Gentoftes trafiksikkerhedsplan for 2017-2020 har således fokus på at understøtte udviklingen af trafikanternes adfærd, gensidig respekt og hensyn til medtrafikanter med særligt fokus på følgende emner:

• Trafikadfærd og hastighed
• Fremtidens trafikant
• Parkering
• Cykeltrafik
• Tilgængelighed

 Se her den digitale Trafiksikkerhedsplan.