Grundvand

Gentofte Kommune værner om grundvandet. Du skal ansøge kommunen om lov til at udføre boringer, indvinde grundvand, sænke grundvandsstanden samt reinfiltrere grundvand.

Gentofte Kommune har følgende opgaver på grundvandsområdet:

 

Hvis du har spørgsmål om levering af drikkevand, så kontakt Novafos, som varetager vandforsyningen i kommunen.