Arkitektur i Gentofte Kommune

Gentofte Kommune er et mekka for arkitekturinteresserede.

Gentofte rummer en arkitektonisk kulturarv, som er unik. Nogle af Danmarks mest interessante bygninger og bymiljøer findes her.
 
Mange har fået en næsten ikonisk status som banebrydende for ny arkitektur og nye principper i den fysiske planlægning. Bebyggelser som Bellavista og Blidah Park er velkendte eksempler på sådanne skoledannende byggerier. Grønne anlæg som Mariebjerg Kirkegård og Hellerup Strandpark er betydende eksempler i moderne dansk landskabsarkitektur. 

Parkerne med deres landsteder og slotte rummer også væsentlige arkitektoniske værdier, ligesom havnene, strandparkerne og de historiske befæstningsanlæg gør. 

Det er ikke kun de enkeltstående arkitektoniske værker, der betyder noget. Den gennem tiden skabte bebyggelsesstruktur og kommunens grønne karakter med frodige villakvarterer er også vigtige dele af det gode udgangspunkt.

Den bygningsmæssige kulturarv er dokumenteret i en omfattende registrering, der blev foretaget i 2003-2004. Alle bygninger i kommunen opført før 1970 er blevet registreret og vurderet med hensyn til deres bevaringsværdi. Mere end 4000 bygninger er udpeget som bevaringsværdige, og deres arkitektoniske kvaliteter er sikret med lokalplan.

Arkitekturpolitik

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. oktober 2018 en ny arkitekturpolitik, som sætter rammerne for, hvordan de eksisterende kvaliteter og helheder kan bevares samtidigt med, at der gives plads til udvikling og individuelle behov. Arkitekturpolitikken beskriver, hvilke hensyn der bør tages, når der renoveres eller bygges nyt.

Arkitekturpolitikken medvirker til at sikre og fremme høj arkitektoniske kvalitet og den omfattende arkitektoniske kulturarv.

Arkitektur er et fælles anliggende. Vi er fælles om at udvikle arkitekturen, men har som aktører forskellige roller. Arkitekturpolitikken henvender sig således til alle bygherrer, såvel private som offentlige, fagprofessionelle og interesseorganisationer. 

Arkitekturpolitikken er et fælles værktøj, der angiver en fælles retning for bevaring og udvikling af arkitekturen i Gentofte, og gør det nemmere at finde information om arkitektoniske emner og få et mere solidt grundlag at tale om arkitektur på.

En folder om arkitektur i Gentofte

Folderen ”Arkitektur i Gentofte Kommune” formidler værdier, kvalitet og seværdigheder i forhold til arkitektur i Gentofte Kommune. Den er både tiltænkt tilflyttere, dem der ønsker at bygge om eller renovere, samt alle andre der ønsker en indføring i arkitektur i Gentofte Kommune.

Folderen kan ses her eller kan fås i kommuneservice på rådhuset.

For yderligere information, kontakt Gentofte Kommunes arkitekturrådgiver Christian Olesen, tlf. 3998 8532, mail cho@gentofte.dk eller læs hele Gentofte Kommunes arkitekturpolitik.