Gå til hoved indhold

Har du mistanke om rotter udendørs?

Få overblik over processen, når du har rotter udendørs og se, hvordan din anmeldelse og en mulig rottebekæmpelse foregår trin for trin.

Selvbetjening

Rotter skal anmeldes elektronisk

Har du set en rotte i din have eller på et offentligt areal, så har du pligt til at anmelde det.

Rotter skal anmeldes elektronisk, og kan anmeldes alle ugens dage døgnet rundt. Din anmeldelse sendes direkte til Kiltin A/S, der foretager rottebekæmpelse i Gentofte Kommune. Du skal ikke betale for bekæmpelsen, med mindre du selv laver en aftale med et privat rottebekæmpelsesfirma.

Anmeld rotter

Mange tror fejlagtigt, at der er rotter overalt og det ikke nytter at anmelde dem. Det er rigtigt, at der er rotter i kloaksystemet, men de bliver først et problem, når de kan komme op til jordoverfladen via defekter på rør og lignende i kloaksystemet. Ved at holde øje med og reparere skader, kan vi i fællesskab holde bestanden af rotter nede. 

Telefonisk samtale

Efter du har indsendt din anmeldelse af rotter, vil du blive kontaktet telefonisk af en rottebekæmper som beder om en nærmere beskrivelse, af det du har observeret.

Omhandler anmeldelsen din egen bopæl, vil bekæmperen aflægge dig et besøg, som I aftaler et tidspunkt for under samtalen.

Anmeldelser om rotter, der registreres i det elektroniske anmeldelsessystem, behandles inden for de tidsfrister der er fastsat i rottebekendtgørelsen. I Gentofte Kommune bestræber vi os på, at anmeldelser af rotter observeret udendørs behandles inden for 3 hverdage.

Besøg af rottebekæmper

Rottebekæmperen undersøger, hvad der er kilden til rotter på grunden, og igangsætter en bekæmpelse.

Skadedyrsbekæmperen vil på besøget gennemgå din grund for at observere, om der er huller eller synlige defekter/mangler, som kan være årsag til at rotter holder til.

Hvis bekæmperen vurderer, at der er tale om et tilhold af rotter, omfatter undersøgelsen en vurdering af kloaksystemets tilstand, og om der er rottehuller i jorden, veksler efter rotters færden eller andre tegn på rotteaktivitet.

Bekæmpelse

Bekæmpelse af rotter kan være en kompliceret og tidskrævende proces. Rotter er forsigtige af natur og foretrækker kendte ruter og fødeemner. Det kan derfor være svært at få lokket dem til at spise madding med gift, så bekæmpelsen trækker ud. 

Effektiviteten i bekæmpelsen afhænger desuden af om bekæmperens anvisninger bliver fulgt. Det er vigtigt, at du ikke flytter på de opstillede fælder. Rotten er længe om at udforske ændringer i dens omgivelser. Det forsinker bekæmpelsen, når du fx flytter på fælderne.

Vær opmærksom på:

 • at rotten ikke søger nye fødekilder, hvis den i forvejen har adgang til rigeligt med føde. 
 • at rotten ikke er tilbøjelig til at spise fødeemner, den ikke er vant til.
 • at rotter kan have ernæret sig af det foder, du har sat frem til dine hus- eller kæledyr. Fx hund, kat eller kanin.
 • at skadedyrsbekæmperen typisk vil bede dig om at fjerne eller sikre alt spiseligt fra fx fuglefodring i haven, overfyldte affaldscontainere, kompostbeholder eller andet rotter kan leve af.

Kasserne til bekæmpelse indeholder enten en elektronisk smækfælde, en traditionel smækfælde eller gift. Kasserne er sikret, så børn og hunde forhindres i at komme til skade. Hvis der er gift i kassen vil bekæmperen tilse kassen ugentligt. Ved den traditionelle smækfælde opfordres du til at fortælle det til bekæmperen, hvis du observerer at der er fangst. Den elektroniske smækfælde melder direkte til bekæmperen, hvis den aktiveres ved fangst.

Bruges der gift til rottebekæmpelsen virker den først efter at rotten har spist af giften 3-5 gange. Rotten dør nogle dage efter at have indtaget den dødelige dosis. Der er gift til flere rotter i én kasse.

Sådan bortskaffer du rotte og fælde:

En smækfælde slår øjeblikkeligt rotten ihjel ved at knække dens nakke eller ryg. Både smækfælden og rotten skal til restaffald. Kom rotte og fælde i en lukket plastpose. Fjernelse af ekskrementer og døde rotter er skal foregå uden direkte kontakt og er på eget ansvar.

Reparation af kloakken

Hvis rotteaktiviteten stammer fra en defekt på kloaksystemet på en privat ejendom udfærdiges en henstilling til ejeren af ejendommen.

Kloakdefekten kan være synlig. Den kan også konstateres ved en røg- eller farvet vandprøve. Skadedyrsbekæmperens arbejde, med at undersøge, om der er en defekt på kloaksystemet, giver ikke altid et tydeligt svar. Derfor kan henstillingen blot være bygget på en mistanke om en defekt kloak.

Når skadedyrsbekæmperens undersøgelse peger på, at kloakdefekten stammer fra den offentlige del af kloaksystemet, sikrer Gentofte kommune, at der udføres undersøgelse og eventuelle reparationer. Hvis kommunens undersøgelse af kloaksystemet afviser, at kloakdefekten findes i den offentlige kloak, videregives ansvaret for undersøgelse og udbedring af kloakdefekten til grundejer, som herefter modtager en henstilling om at sørge for at defekten udbedres.

Du skal som grundejer selv betale undersøgelse (eksempelvis ved TV-inspektion) og reparation af kloakken, da henstillingen bygger på en begrundet mistanke. De relevante tiltag om renholdelse, sikring, undersøgelser og reparationer på kloaksystemet er beskrevet i den henstilling der afleveres/sendes til ejeren. Vi anbefaler at grundejer tager kontakt til eget forsikringsselskab, for at undersøge om forsikringsselskabet dækker skaden.

Undgå rotter

Alle kan risikere at få rotter i deres lejlighed, hus eller have. I nogle tilfælde kommer rotten ikke fra dit eget hjem. Din rotteanmeldelse hjælper os med at spore os ind på, hvor rotterne kommer fra.

Rotter kan fx komme fra en utæt faldstamme eller et defekt kloakrør i jorden. Det sker oftest fordi kloakken er gammel og slidt. Rotter kan derfor være gode indikatorer for, at det er tid til at få undersøgt og repareret kloakken.

Du kan selv gøre en indsats for at undgå rotter. Nogle gode råd er:

 • Vedligehold din ejendom og kloak.
 • Undgå huller i huset.
 • Monter kyllingenet for enden af faldstammeudluftningsrøret.
 • Sæt rottespærrer i kloakkens skelbrønd.
 • Undgå overdreven fodring af vilde dyr og fugle.
 • Undgå opbevaring af affald.
 • Havebure, fx til høns, skal du rottesikre med finmasket net, som voliere- eller kyllingenet.
 • Få en rottesikret kompostbeholder hos Gentofte Kommune.

Undgå rotter, når du holder dyr i haven

Hvis du fodrer dyr, fx kaniner, hunde, høns og fugle i haven, kan det tiltrække rotter. Du bør derfor sikre dit dyrehold bedst muligt. Rotten er altædende og spiser derfor også æg, dyreunger og andre dyrs ekskrementer, hvis de kan komme til dem.

Følg disse gode råd, for at mindske risikoen for, at rotter kan finde mad eller bygge rede:

 • Brug fintmasket net til indhegninger og bure.
 • Alle sider af indhegningen skal sikres – også toppen og bunden, husk at det skal slutte tæt også ved stolper og bagside.
 • Opbevar foder i rottesikrede beholdere.
 • Læg ikke mere foder ad gangen end dyrene kan spise. Er der rotter i området, vil du blive bedt om helt at stoppe med at fodre vilde fugle.
 • Læg foderrester i en rottesikker kompostbeholder eller til affald.
 • Fjern hundelorte og andre ekskrementer fra din have.

Undersøg om din grundejerforening har særlige krav til sikring ved dyrehold.

Få flere råd til at undgå rotter

Læs mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside