Gå til hoved indhold

Har du rotter indendørs?

Få overblik over processen, når du har rotter indendørs og se, hvordan din anmeldelse og en mulig rottebekæmpelse foregår trin for trin.

Selvbetjening

Rotter skal anmeldes elektronisk

Har du mistanke om rotter inden døre i dit hjem, så har du pligt til at anmelde det. Rotter skal anmeldes elektronisk. Ikke ved henvendelse på telefon eller mail til kommunen. Du kan anmelde rotter alle ugedage og døgnet rundt.

Anmeld rotter

Din rotteanmeldelse sendes direkte til Kiltin A/S, der foretager rottebekæmpelse i Gentofte Kommune. Du skal ikke betale for bekæmpelsen, med mindre du selv laver en aftale med et privat rottebekæmpelsesfirma.

Aftale om besøg

Du bliver kontaktet af en rottebekæmper samme dag, hvis vi modtager din elektroniske anmeldelse inden kl. 16.

Sammen aftaler I, hvornår du er hjemme, så I i fællesskab kan undersøge årsagen til rottetilholdet.

Weekender og helligdage:

Anmelder du inden kl. 16 i weekender og på helligdage vil du blive kontaktet af Kiltin A/S hurtigst muligt samme dag. Modtager vi din henvendelse efter kl. 16, bliver du først kontaktet næste dag.

Har du kun mulighed for at anmelde sagen telefonisk, kan du kontakte:

Gentofte Kommunes akutalarm på telefonnummer 39 98 89 50.

Besøg af rottebekæmper

Rottebekæmperen forsøger først og fremmest at finde årsagen til, at der er kommet rotter. Det foregår ved en undersøgelse af adgangsveje til dit hus og undersøgelse af kloaksystemet ved hjælp af en røgprøve eller farvet vandprøve.

Er der behov for en tv-inspektion af kloaksystemet, skal den udføres af en kloakmester, hvilket du som ejer af huset selv skal betale.

Bekæmpelse af rotter indendørs

Konstateres der allerede ved første besøg rotter, igangsættes bekæmpelsen ved brug af smækfælder.

Fældefangst er næsten altid en langsommelig proces. Det kan skyldes, at rotter ikke vil søge nye fødekilder, hvis de i forvejen har adgang til rigeligt med føde, og at de ikke er tilbøjelig til at spise fødeemner, de ikke er vant til.

Skadedyrsbekæmperen vil typisk bede dig om at:

 • fjerne eller sikre alt spiseligt fra fx affaldsposer og skabe i køkkenet, som rotter kan leve af
 • begrænse rottens mulighed for at bevæge sig frit. Fx ved at spærre den inde i ét rum
 • undgå at flytte rundt på de opstillede fælder

Rotter bekæmpes ikke med gift indendørs, fordi der er risiko for lugtgener og invasion af fluer, hvis rotten dør et sted i huset, hvor den ikke kan fjernes.

Du skal følge rottebekæmperens anvisninger, hvis indsatsen skal være effektiv. Rotten er længe om at udforske ændringer i dens omgivelser, og det kan forsinke bekæmpelsen, når der flyttes på fælderne.

Kasserne til bekæmpelse er sikret, så børn og hunde forhindres i at komme til skade. Vi anbefaler, at du ikke selv anskaffer og opsætter fælder. I så fald er du ansvarlig for at afskærme fælden og i tilfælde af at dyr og børn kommer til skade.

Sådan bortskaffer du rotte og fælde:

En smækfælde slår øjeblikkeligt rotten ihjel ved at knække dens nakke eller ryg. Både smækfælden og rotten skal til restaffald. Kom rotte og fælde i en lukket plastpose. Fjernelse af ekskrementer og døde rotter er skal foregå uden direkte kontakt og er på eget ansvar.

At bo med rotter mens bekæmpelsen er i gang

Ved god hygiejne og løbende rengøring af alle overflader med et bakteriedræbende rengøringsmiddel, er det muligt at blive boende mens bekæmpelsen foregår - også med små børn.

For at undgå risiko for smitte fra rotterne, skal:

 • fødevarer, der er gnavet i, kasseres 
 • fødevarer, der ikke er gnavet i, opbevares i lukkede skabe, køleskab eller tætsluttende beholdere
 • fødevareemballager, der kan rengøres udenpå inden åbning, såsom glas, flasker og dåser, rengøres, desinficeres og sættes i lukkede skabe
 • vandtætte handsker bruges ved al håndtering af genstande og overflader ved rengøring. Rengøringsmidlet skal indeholde sulfo.

Vær opmærksom på at tage forholdsregler. Brug tætsluttende myggenet, når din baby sover.

Du skal kontakte dit forsikringsselskab eller boligselskab, hvis du har behov for at blive genhuset, imens der er rotter i ejendommen. Det er ikke kommunens opgave.

Reparation af kloakken

Hvis rottebekæmperen har mistanke om, eller har konstateret, at rotteaktiviteten stammer fra en defekt på kloaksystemet på en privat ejendom, modtager ejeren af ejendommen en henstilling.

Kloakdefekten kan enten være synlig eller konstateres ved, at den udførte røg- eller farvet vandprøve har givet udslag på kloaksystemet. Rottebekæmperens arbejde med at undersøge, om der er defekt på kloaksystemet giver ikke altid et tydeligt svar. Derfor kan henstillingen blot være bygget på en mistanke om en defekt kloak.

Når skadedyrsbekæmperens undersøgelse peger på, at kloakdefekten stammer fra den offentlige del af kloaksystemet, sikrer Gentofte kommune, at der udføres undersøgelse og eventuelle reparationer. Hvis kommunens undersøgelse af kloaksystemet afviser, at kloakdefekten findes i den offentlige kloak, videregives ansvaret for undersøgelse og udbedring af kloakdefekten til grundejer, som herefter modtager en henstilling om at sørge for at defekten udbedres.

Du skal som grundejer selv betale undersøgelse (eksempelvis ved TV-inspektion) og reparation af kloakken, da henstillingen bygger på en begrundet mistanke. De relevante tiltag om renholdelse, sikring, undersøgelser og reparationer på kloaksystemet er beskrevet i den henstilling der afleveres/sendes til ejeren. Vi anbefaler, at du tager kontakt til dit eget forsikringsselskab, for at undersøge om forsikringsselskabet dækker, inden arbejdet med at udbedre skaden sættes i gang.

Undgå rotter

Alle kan risikere at få rotter i deres lejlighed, hus eller have. I nogle tilfælde kommer rotten ikke fra dit eget hjem. Din rotteanmeldelse hjælper os med at spore os ind på, hvor rotterne kommer fra.

Rotter kan fx komme fra en utæt faldstamme eller et defekt kloakrør i jorden. Det sker oftest fordi kloakken er gammel og slidt. Rotter kan derfor være gode indikatorer for, at det er tid til at få undersøgt og repareret kloakken.

Du kan selv gøre en indsats for at undgå rotter. Nogle gode råd er:

 • Vedligehold din ejendom og kloak.
 • Undgå huller i huset.
 • Montér kyllingenet for enden af faldstammeudluftningsrøret.
 • Sæt rottespærrer i kloakkens skelbrønd.
 • Undgå overdreven fodring af vilde dyr og fugle.
 • Undgå opbevaring af affald.
 • Havebure, fx til høns, skal du rottesikre med finmasket net, som voliere- eller kyllingenet.
 • Få en rottesikret kompostbeholder hos Gentofte Kommune.

Få flere råd til at undgå rotter