Gå til hoved indhold

Renholdelse, snerydning og saltning

Er du i tvivl om, hvordan du skal klippe træer og buske mod fortovet? Få overblik over, hvad dit ansvar som grundejer er i forhold til renholdelse, snerydning og saltning, og hvad kommunen gør.

Værd at vide

Ansvaret for renholdelse, snerydning og saltning er fordelt mellem grundejerne og kommunen.

  • Din pligt som grundejer, i forhold til renholdelse, omfatter, at feje og fjerne ukrudt på eget fortov og stier, samt at beskære træer og buske ud mod fortov og stier.
  • Du må ikke bruge kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler på offentlige fortove og gangstier i Gentofte Kommune. 
  • Du skal klippe og beskære buske og træer, så din beplantning ikke rager ud over fortovet. 
  • Grundejerne, som bor på offentlig vej, har ansvar for at rydde sne, salte eller gruse på eget fortov, og sikre adgang til ejendommen for post og renovationsarbejderne.
  • Ligger din ejendom ud til privat fællesvej, har du derudover pligt til at rydde sne ud til midten af vejen foran din ejendom.

 

  • Park og Vej renholder de kommunale arealer, herunder kørebaner, rendestene, cykelstier og parkeringspladser. Fortovene fejes også af Park og Vej en enkelt gang efter vinterperioden samt én gang omkring løvfaldsperiodens slutning.
  • Du kan tilmelde dig en sms-ordning, så du får besked dagen før, fejemaskinen kører på din vej. Så kan du hjælpe os ved at flytte din bil, hvis den er parkeret på vejen.
  • Park og Vej sørger for snerydning og saltning på alle kommunale veje, cykelstier og parkeringspladser.

Selvbetjening

Spørgsmål og svar