Gå til hoved indhold

Grundvand

Du skal ansøge kommunen om lov til at udføre boringer, indvinde grundvand, sænke grundvandsstanden samt reinfiltrere grundvand.

Værd at vide

Gentofte Kommune har følgende opgaver på grundvandsområdet:

  • Give tilladelse til udførelse af boringer
  • Give tilladelse til indvinding af grundvand
  • Give tilladelse til grundvandssænkning og reinfiltration af grundvand
  • Kontrollere kvaliteten af drikkevandet
  • Tilsyn af vandværker og kildepladser
  • Indberette oplysninger om grundvand og drikkevand centralt (Jupiter-databasen)
  • Udarbejde indsatsplan i forhold til beskyttelse af grundvandet
  • Udarbejde kommunal handleplan for grundvand og overfladevand, med udgangspunkt i statens vandplan
  • Udarbejde vandforsyningsplan, som fastlægger rammerne for vandindvinding og vandforsyningen indenfor kommunens grænser


Hvis du har spørgsmål om levering af drikkevand, så kontakt Novafos, som varetager vandforsyningen i kommunen.

 

Spørgsmål og svar