Gå til hoved indhold

Blomsterspiren

Ledreborg Allé 36
2820 Gentofte

Telefonnummer

Åbningstider

mandag-torsdag 6.30-18.00;fredag 6.30-18.00

Beskrivelse

Blomsterspiren er en institution med plads til ca. 38 vuggestuebørn og ca. 60 børnehavebørn.

Vi har et fælles pædagogisk årshjul, så uanset om børnene er tilknyttet vuggestuen eller børnehaven, arbejdes der ud fra de samme pædagogiske mål, hvor aktiviteterne tilrettelægges ud fra.

Dette giver anledning til, at nogle aktiviteter gennemføres på tværs af afdelingerne, så børnene forberedes til overgangen mellem vuggestue og børnehave.

Vores fælles legeplads vægtes højt i hverdagen, idet den er indrettet med legeredskaber for alle aldersgrupper. I det kuberede terræn og de grønne omgivelser mødes børn og personale, hvilket giver mulighed for at få udbygget de sociale relationer gennem fælles aktiviteter og leg.

Faciliteter

  • Frokostordning i børnehaven
  • Frokostordning i vuggestuen
  • Legeplads

Leder

Tina Benzon

Driftform

Selveje

Paraplyorganisation

Gentofte Børnevenner