Gå til hoved indhold

Naturbaseret forløb i Mariebjerg Terapihave

Et forløb i Mariebjerg Terapihave er for dig, der oplever angst, stress eller depression, og som har lyst til at lære, hvordan du kan bruge naturen. Det er gratis, men kræver henvisning.

Naturbaseret forløb i Mariebjerg Terapihave

Naturterapi logoOplever du tegn på stress, angst eller let til moderat depression? Og vil du lære at bruge naturen til at få mere overskud? Så kan naturbaseret terapi i Mariebjerg Terapihave måske være noget for dig.

Hvad er naturterapi?

Naturen er et sted, hvor mange oplever ro. Forskning viser, at ophold i naturen har en positiv indvirkning på vores mentale sundhed. Fysisk aktivitet og socialt samvær i naturen har også positiv indflydelse på vores generelle livskvalitet og trivsel.

Naturen kan understøtte oplevelsen af at komme væk, både i fysisk og psykisk forstand, og kan dermed bidrage til restitution, når man er mentalt udtrættet.

Til forskel fra almindelig psykoterapeutisk behandling, har naturterapi også fokus på kroppen, som et væsentligt udgangspunkt for at øge vores livskvalitet og trivsel.

Hvordan foregår det?

Selve forløbet i Terapihaven Mariebjerg varer otte uger. Vi mødes en gang om ugen i to en halv time enten formiddage eller eftermiddage afhængigt af, hvilket hold du bliver visiteret til. Det er enten tirsdage eller torsdage fra kl. 9.30-12.00 eller kl. 14.00-16.30.

Sammen med en mindre gruppe af andre voksne, får du i forløbet kendskab til enkle og brugbare værktøjer. Det gælder fx mindfulness, afspændings, sanse- og åndedrætsøvelser, som du øver alene eller i fællesskab med andre. Der arbejdes også med mindre hjemmeopgaver imellem sessionerne. 

Samtidig bliver du introduceret til et lokalt og smukt naturhistorisk miljø, der udover at tilbyde et frirum til ro og refleksion, også stimulerer og aktiverer dine sanser. Efter endt forløb kan du vende tilbage til haven for at fastholde de nye gode vaner.

Forløbene ledes af to terapeuter og består af otte gruppesessioner samt tre individuelle samtaler med den holdansvarlige terapeut. Første samtale afholdes inden forløbets start, en under og en efter forløbets afslutning. Formålet med samtalerne er at styrke dit udbytte af gruppeforløbet og følge din udvikling.

Hvem kan deltage?

Forløbet henvender sig til borgere i Gentofte Kommune over 18 år med begyndende, tiltagende eller vedvarende symptomer på stress, angst eller depression.

For at kunne deltage skal du:

  • kunne forstå og gøre dig forståelig på dansk
  • kunne gå længere end 500 meter
  • være motiveret for at deltage i en gruppe med andre borgere
  • give samtykke og bidrage med at besvare spørgeskemaundersøgelser før og efter forløbet, som vi efterfølgende bruger til at evaluere, samt forbedre indsatsen med naturterapi
  • kunne deltage i hele forløbet, som strækker sig over otte uger.

Du kan ikke deltage, hvis du:

  • går i et aktivt behandlingsforløb i psykiatrien
  • har en alvorlig fysisk sygdom, der udelukker sikker deltagelse for dig selv/andre
  • har en alvorlig psykisk sygdom/personlighedsforstyrrelse eller svær medicinering, der udelukker sikker deltagelse i forløbet for dig selv/andre
  • har et aktivt alkoholmisbrug eller stofafhængighed.

Hvordan kommer jeg til at deltage?

For at deltage i et forløbet skal du have en henvisning. Du kan blive henvist af din læge, af din sundhedsfaglige kontaktperson fra Center for Rehabilitering og Forebyggelse (Tranehaven) eller via Jobcenter Gentofte, hvis du er sygemeldt og er indenfor de første 22 uger af din sygedagpenge-periode.

Når du er henvist, bliver du kontaktet af den forløbsansvarlige med henblik på at aftale dato for den visiterende samtale. Inden samtalen vil du skulle udfylde et screeningsskema, som er terapeutens forberedelse til visitationssamtalen.

Ved samtalen finder I ud af, om forløbet er det rette for dig, eller om der er andre mere relevante tilbud, som du kunne have glæde af. Hvis du skal fortsætte, modtager du efterfølgende en invitation med Digital Post med mødetider og information om første mødegang.

Der er løbende optag på holdet, dog højst 12 deltagere i alt.

Hvor kan jeg læse mere om Mariebjerg Naturterapihave?

Du kan læse mere i folderen:

Mariebjerg Terapihave Folder

Find vej

Forløbet finder sted i Mariebjerg Terapihave, der ligger som en skøn selvstændig naturoase i den sydvestlige del af Mariebjerg Kirkegård.

Find vej til: 

Mariebjerg Kirkegård – Google Maps

Du kan også indtaste Mariebjergvej 1, 2820 Gentofte. Adgang via Nybrovej i din gps.

Parkering

Du kan parkere ved Mariebjerg Kirkegårds administration. Alle p-pladser er gratis.

Offentlig transport:

Bus 192 mod Lyngby Station standser lige ud for indgangen til Mariebjergvej 1. Det er stoppested nr. 1838 på Nybrovej. Herefter skal man gå højst ti minutter ad en allé ned til hovedindgangen, hvor vi mødes.

Bus 192 kører også retur til både Gentofte og Charlottenlund station. Begge busser afgår hver 20 min.

Bus 184 stopper også ved Mariebjerg/Lyngbyvej, hvorfra man kan gå direkte op til hovedindgangen ved Mariebjerg Kirkegårds administration.

Har du spørgsmål?

Kontakt forløbsansvarlig og terapeut:

Camilla Krarup Ingwersen, Center for Rehabilitering og Forebyggelse
Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund
Telefon: 2311 4896
Mail: ckiw@gentofte.dk  

Spørgsmål og svar om Mariebjerg Terapihave