Gå til hoved indhold

Gentofte Kommune sætter fokus på ensomhed blandt ældre

Fem pct af de ældre i Gentofte er ensomme. Det viser en ny undersøgelse af ensomhed blandt borgere i Gentofte Kommune, der har rundet 60 år. Den viser samtidig, at ældre i Gentofte generelt er meget aktive, og at mange laver frivilligt arbejde.

Risikoen for at blive ramt af ensomhed er større, når der sker store forandringer i vores liv, for eksempel i forbindelse med større skift og livsovergange. For Gentoftes borgere over 60 år er det fem pct., der er ensomme. Det kan der være mange grunde til. Måske lever ægtefællen ikke længere, eller børnene bor langt væk, ligesom overgangen fra arbejdsmarkedet til pensionisttilværelsen kan være svær.

Ifølge undersøgelsen er oplevelsen af ensomhed da også større blandt borgere, der er enlige, ligesom der er flere udenfor arbejdsmarkedet, der ofte eller altid føler sig mere alene, end de har lyst til.

De fem pct. svarer til, at mellem 900 og 1000 seniorer i Gentofte kan kategoriseres som ensomme. Det er nogenlunde svarende til det nationale tal for ensomhed blandt +60-årige, som ligger på 5,2 pct.

Samtidig viser undersøgelsen, at de ældre borgere i Gentofte generelt er meget aktive. Fire ud af fem går til faste aktiviteter som motion, klubaktiviteter, kirke eller sang. Samtidig er over en tredjedel engageret i frivilligt arbejde i for eksempel Røde Kors eller en sportsklub.

Workshop om nye initiativer

Undersøgelsen er blevet til efter en politisk beslutning om at afdække omfanget af og årsagerne til ensomhed blandt ældre i Gentofte med henblik på at sætte initiativer i gang, som kan nedbringe ensomhed.

Vil du være med til at gøre en forskel for ensomme seniorer i Gentofte Kommune?

Torsdag d. 18. april 2024 kl. 15.30-18 inviterer Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte sammen med Gentofte Kommune til en workshop på Gentofte Rådhus.

På workshoppen vil resultaterne af undersøgelsen af ensomhed og fællesskaber blandt borgere på 60 år eller ældre blive præsenteret. Efterfølgende vil der være mulighed for dialog om nye og eksisterende initiativer for at forebygge ensomhed.

Målgruppen for workshoppen er borgere, frivillige, foreninger og medarbejdere, som ønsker at gøre en forskel for andre som er ensomme.

Tilmeld dig her via place2book senest tirsdag d. 16. april.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på svar fra 7.745 borgere på 60 år og derover, som blandt andet har svaret på spørgsmål inden for tre overordnede ensomhedsparametre, der tilsammen er et mål for ensomhed. For eksempel hvor ofte de savner nogen at være sammen med. Det er der fem pct., der ofte eller altid gør.

Ældre borgere på plejecentre, eller som modtog praktisk hjælp eller pleje, er ikke en del af undersøgelsen. Det skyldes blandt andet, at de tidligere har deltaget i en brugertilfredshedsundersøgelse, hvor der også blev spurgt til ensomhed og livskvalitet.

Læs hele undersøgelsen

Har du lyst til at finde nye oplevelser og aktiviteter i Gentofte, så se mere på kommunens hjemmeside

Husk at vi igen i år afholder Aktive Forårsdage i hele uge 18, hvor du kan opleve det rige foreningsliv i Gentofte Kommune. Læs mere om Aktive Forårsdage