Gå til hoved indhold

Overvågningsprogram for tungmetaller i badevand

For at få vished om vi har en udfordring med tungmetaller i badevandet ud for Gentofte Kommune, har vi fået et overvågningsprogram med ugentlige prøver frem til medio august 2023.

Resultater fra prøverunder

Kommende prøverunder

Der udtages prøver til analyse for tungmetaller i sommerperioden på følgende datoer: 27. juni, 7. juli, 14. juli, 25. juli, 7. august samt 15. august.

Der vil gå op til 10 arbejdsdage efter prøvetagning før analyseresultaterne modtages. Analyseresultaterne vil kunne findes her på siden.

I forhold til de kommende analyseresultater af tungmetaller vil vi informere på hjemmesiden, hvis værdierne ligger i nærheden af eller over de vejledende grænseværdier for badevand. Kommunen vil i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed vurdere, om badning bør frarådes.

I tilfælde af forringet badevandskvalitet vil der blive varslet på badestederne.

Selvbetjening

Baggrund

Danmarks Naturfredningsforening tog tilbage i januar 2022 - på et tidspunkt, hvor der blev gravet i forbindelse med Lynetteholmen - en prøve af vandet ved Charlottenlund Søbad. Prøven er for nylig blevet analyseret, og den viste høje koncentrationer for nogle af tungmetaller.

Gentofte Kommune rettede den 12. maj 2023 henvendelse til Trafikstyrelsen og Københavns Kommune, som er de ansvarlige myndigheder for byggeriet ved Lynetteholmen. Kommunen har bl.a. bedt om svar på, om det hidtil planlagte moniteringsprogram er vidtrækkende nok ift. at belyse effekter ved Gentofte Kommunes kyst.

For at få vished for, om og i hvilket omfang, vi har en udfordring med tungmetaller i badevandet ud for Gentofte Kommune, har Gentofte Kommune har igangsat et overvågningsprogram med ugentlige prøver frem til foreløbig medio august 2023.