Gå til hoved indhold

Analyser for tungmetaller i badevand maj 2023

Medierne har i den seneste tid haft fokus på muligheden for forekomst af tungmetaller i Øresund og i badevandet ved Gentoftes kyst. Gentofte Kommune har derfor fået udtaget badevandsprøver til analyse for tungmetaller ved kommunens badesteder.

Prøverne er udtaget den 15. maj 2023 ved kommunens fem officielle badesteder: Bellevue Strand, Charlottenlund Strandpark, Hellerup Strand, Skovshoved Havbad og Skovshoved Syd samt ved Charlottenlund Søbad.

Resultatet af prøverne viser, at tungmetalkoncentrationerne ved badestederne ligger langt under de vejledende grænseværdier for badevand. Niveauerne vurderes at ligge indenfor normalt baggrundsniveau for tungmetalindhold i Øresund.

Se sammendrag af analyseresultaterne (Pdf)

Kommunen udtager derudover vandprøver af badevandet i badesæsonen fra 1. juni til 15. september. Her analyseres badevandet for indhold af bakterierne E. coli og Enterokokker.

Følg med i analyseresultaterne på kommunes hjemmeside

Spørgsmål til analyseresultaterne for tungmetaller i badevandet kan rettes til Natur og Miljø på tlf. 3998 8575 eller e-mail: miljo@gentofte.dk