Gå til hoved indhold

Analyser for tungmetaller i badevand maj 2023

Medierne har i den seneste tid haft fokus på muligheden for forekomst af tungmetaller i Øresund og i badevandet ved Gentoftes kyst. Gentofte Kommune har derfor fået udtaget badevandsprøver til analyse for tungmetaller ved kommunens badesteder.

Prøverne er udtaget den 15. maj 2023 ved kommunens fem officielle badesteder: Bellevue Strand, Charlottenlund Strandpark, Hellerup Strand, Skovshoved Havbad og Skovshoved Syd samt ved Charlottenlund Søbad.

Resultatet af prøverne viser, at tungmetalkoncentrationerne ved badestederne ligger langt under de vejledende grænseværdier for badevand. Niveauerne vurderes at ligge indenfor normalt baggrundsniveau for tungmetalindhold i Øresund.

Se sammendrag af analyseresultaterne (Pdf)

Kommunen udtager derudover vandprøver af badevandet i badesæsonen fra 1. juni til 15. september. Her analyseres badevandet for indhold af bakterierne E. coli og Enterokokker.

Følg med i analyseresultaterne på kommunes hjemmeside

Spørgsmål til analyseresultaterne for tungmetaller i badevandet kan rettes til Natur og Miljø på tlf. 3998 8575 eller e-mail: miljo@gentofte.dk 

 

Baggrund

  • Danmarks Naturfredningsforening tog tilbage i januar 2022 - på et tidspunkt, hvor der blev gravet i forbindelse med Lynetteholmen - en prøve af vandet ved Charlottenlund Søbad. Prøven er for nylig blevet analyseret, og den viste høje koncentrationer for nogle af tungmetaller.

  • Gentofte Kommune rettede den 12. maj 2023 henvendelse til Trafikstyrelsen og Københavns Kommune, som er de ansvarlige myndigheder for byggeriet ved Lynetteholmen. Kommunen har bedt om svar på, om det hidtil planlagte moniteringsprogram er vidtrækkende nok ift. at belyse effekter ved Gentofte Kommunes kyst. Derudover har vi bedt om svar på, hvilken miljømæssig risiko evt. fremtidige koncentrationer af tungmetaller på niveauet som fra januar 2022 ved Charlottenlund Søbad vil medføre.

  • Gentofte Kommune har den 15. maj 2023 fået udtaget badevandsprøver til analyse for tungmetaller ved kommunens fem officielle badesteder (Bellevue Strand, Charlottenlund Strandpark, Hellerup Strand, Skovshoved Havbad og Skovshoved Syd) samt ved Charlottenlund Søbad. Prøverne viser, at tungmetalkoncentrationerne ved badestederne ligger langt under de vejledende grænseværdier for badevand. Niveauerne vurderes at ligge indenfor normalt baggrundsniveau for tungmetalindhold i Øresund.

  • Når vi modtager svar fra Trafikstyrelsen og Københavns Kommune vil vi vurdere, hvordan Gentofte Kommune bør forholde sig fremadrettet. Der graves ikke pt. ved Lynetteholmen. Gravearbejdet forventes genoptaget i september.