Gå til hoved indhold

Skovgårdsskolens arkitektur

Beskrivelse

Før Skovgårdsskolen blev opført, lå der på grunden et fint landsted, Skovgården, der har en interessant historie som et kulturelt arnested først med købmands- og grosserfamilien Puggaard, siden politikeren Lehmann, og endelig litteraturhistorikeren Gotfred Rode som omdrejningspunkt.

Da skolen skulle bygges på grunden, blev landstedet genopført på en ny adresse på Krathusvej 36, hvor man i dag fortsat kan se Skovgårdens smukke, gamle hovedbygning. Flytteprojektet blev varetaget af arkitekt Mogens Lassen.

Skovgårdsskolen er meget fint indpasset i det omkringliggende landskab, og bygningerne er en stor arkitektonisk oplevelse, fra detaljering til funktionsopdeling.
I 2009 fik skolen en tilbygning i et af gårdrummene af bl.a. arkitekt Søren Robert Lund, der efter kommunens anvisninger blev indpasset som en adaption i den eksisterende arkitektur. Derudover er der opført en ny sportshal, også tegnet af Søren Robert Lund.