Gå til hoved indhold

Udvikling af Vangede bydelscenter

Vær med til at skabe et blomstrende og inkluderende bydelscenter i Vangede. Som nu og i fremtiden lever op til vores vision om, at byrum skal fungere som rammer om fællesskaber og gode oplevelser.

Om opgaveudvalget

Gentofte Kommune arbejder løbende med at udvikle byens rum til gavn for borgernes livskvalitet. Målet er at skabe byrum, som er tilgængelig for alle og samtidig opfylder en bred vifte af behov. Vores måde at bruge byens rum på ændrer sig imidlertid over tid, og derfor arbejder vi løbende med at tilpasse dem efter borgernes og brugeres skiftende behov. Det forudsætter dog, at vi nøje identificerer og prioriterer disse behov og ønsker.

I tæt samspil med lokalområdets borgere, lokale interessenter, erhvervsdrivende og kulturliv, skal Opgaveudvalget Vangede bydelscenter derfor identificere behov for og ønsker til forbedringer af Vangede bydelscenter. Opgaven er ikke blot at skabe en vision for byrummet, som tager hensyn til fremtidige behov og krav, men også at udvikle en række konkrete forslag der forbedrer og forskønner området og som relativt nemt kan gennemføres

Opgaveudvalget skal tage højde for, at udviklingen af byrummet:

  • Understøtter den lokale identitet, herunder områdets særlige kulturarv, æstetik og oplevelsesværdier, og øge mulighederne for bevægelse til fremme af sundhed

  • Bidrager til den grønne omstilling og udføres med tanke på god arkitektur og høj æstetik - i det omfang det er muligt

  • Skaber en øget værdi både for det nære by- og butiksliv og for kommunen som sådan

  • Fortsat skal være bymæssigt funktionelt, herunder indgå i en samlet løsning af trafik- og parkeringsforhold i lokalområdet.

Et tilsvarende opgaveudvalg er nedsat for Jægersborg/Ibstrup Torv lokalcenter, og de to opgaveudvalg kan planlægge arbejdet, så eventuelle sammenfaldende problemstillinger kan behandles på fællesmøder.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for opgaveudvalget Vangede bydelscenter. Du finder det længere nede på siden.

Spørgsmål og svar

Vil du vide mere?