Gå til hoved indhold

Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse

Vi har brug for borgernes blik på, hvordan kommunen kan blive endnu mere synlig som en attraktiv arbejdsplads, og hvordan man som borger kan være med til at fortælle de gode historier om det, vi gør

Om opgaveudvalget

En af de største udfordringer i Gentofte er, som i andre kommuner at sikre, at vi både nu og i fremtiden har medarbejdere nok til f.eks. at passe vores børn og yde omsorg over for vores ældre. Det er særligt på velfærdsområderne, vi kommer til at mangle medarbejdere. Hvis vi ikke gør noget, vil vi i 2030 alt andet lige mangle 160 social-og sundhedsmedarbejdere og 30 pædagoger. Derfor er fastholdelse og rekruttering den vigtigste strategiske dagsorden i de kommende år.

Gentofte Kommune har igangsat mange initiativer, der skal være med til at sikre, at flere medarbejdere forbliver ansat i længere tid, og at vi kan rekruttere nye medarbejdere. Vi styrker bl.a. Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads og som uddannelsesinstitution for elever og studerende, vi har et stort fokus på arbejdsmiljø, ledelse og arbejdsvilkår, og vi arbejder med nye veje til at udbrede fortællingen om Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads.

Opgaveudvalget skal give nye perspektiver på og forslag til, hvordan kommunen kan blive mere synlig som attraktiv arbejdsplads og i højere grad kan fastholde nuværende medarbejdere og tiltrække nye. Opgaveudvalget skal også anbefale initiativer, der kan mobilisere borgerne som ambassadører for kommunens arbejdspladser, fx hvordan man som borger kan bidrage som ambassadør for ens barns børnehave eller et plejehjem. Opgaveudvalget skal se på opgaven i et generationsperspektiv, så Gentofte kan tiltrække og fastholde alle aldre: unge, midaldrende og seniorer på vej på pension – og samtidig se på, hvordan vi kan tiltrække borgere, der søger fx et flexjob, eller som er gået på pension/efterløn, men måske ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Opgaveudvalget skal både søge inspiration på kommunens arbejdspladser og i private virksomheder. Fx på arbejdspladser, der er særligt gode til at formidle deres jobindhold og kernefortælling, eller som på anden vis har succes med at tiltrække, rekruttere og fastholde medarbejdere.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for opgaveudvalget tiltrækning, fastholdelse og rekruttering. Du finder det længere nede på siden.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar