Gå til hoved indhold

Unges trivsel og sundhed - røg, alkohol og stoffer

Unge i Gentofte ryger og drikker mere end landsgennemsnittet - og andelen af unge, der har prøvet hash og andre stoffer er stigende.

Om opgaveudvalget

Unge i Gentofte ryger og drikker mere end landsgennemsnittet - og andelen af unge, der har prøvet hash og andre stoffer er stigende. Opgaveudvalg Unges Sundhed og Trivsel – Røg, stoffer og alkohol har derfor formuleret en række anbefalinger, der skal bidrage til at vende denne udvikling og skabe de bedste rammer om det gode ungeliv i Gentofte – uden røg, stoffer og med et begrænset alkoholforbrug.

Anbefalingerne handler om forebyggelse, så vi i fremtiden ser en ændring i Gentofte-unges rusadfærd. Vi tror på, at vores unge gerne vil ryge mindre, undgå stoffer og have et begrænset alkoholforbrug.

I Island har man formået at vende en lignende ruskultur blandt islandske unge. Ændringerne er ikke sket over natten, men er resultatet af en lang, fælles og vedholdende indsats, hvor flere forskellige aktører arbejder sammen. Udvalgets anbefalinger er inspireret af elementer af den islandske model, samtaler, workshops og seminarer med deltagelse af aktører i Gentoftes lokalsamfund samt den store mængde viden, der er på området.

Anbefalingen består af en vision om at vi sammen vil skabe de bedste rammer for det gode ungeliv for alle unge i Gentofte – uden røg, stoffer og med et begrænset alkoholforbrug. Og en målsætning om at påvirke rusadfærden blandt unge i Gentofte Kommune, sådan at:

 • Ingen Gentofte-unge ryger
 • Ingen Gentofte-unge tager stoffer
 • Gentofte-unge har et begrænset alkoholforbrug

Udvalget har formuleret fire delmål der skal sikre, at vi når målsætningen. Til hvert delmål er der formuleret en række indsatser, der skal fungere som inspiration til det kommende arbejde.

 • Øget engagement blandt unge
 • Øget engagement blandt forældre
 • Flere unge deltager i positive fritidsaktiviteter
 • Vi skal arbejde med en ny ungekultur
  • Ingen røg, stoffer og alkohol for unge under 16 år
  • Begrænset alkoholforbrug for unge over 16 år
  • Voksne som rollemodeller

Til at sikre et langsigtet, fælles og vedholdende fokus i arbejdet med ovenstående målsætning og delmål, har udvalget formuleret tre centrale principper.

 • Vi vil arbejde for at styrke beskyttende faktorer for unges rusadfærd
 • Vi vil arbejde med udgangspunkt i data
 • Vi vil inddrage unge

Opgaveudvalgets anbefalinger er blevet til i et samarbejde mellem borgere og politikere. Udvalget har inddraget fageksperter, medarbejdere i kommunen og borgere i alle dele af vores lokalsamfund i Gentofte. For at skabe et fælles vidensgrundlag, har udvalget inviteret fageksperter til at holde oplæg om fx den islandske model, ungekulturen anno 2019, unges trivsel og forbrug af rusmidler samt alkohol- og rygeforebyggelse.

Udvalget har arbejdet fra april 2019 til oktober 2020. Udvalgets anbefalinger blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 14. december 2020.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar