Gå til hoved indhold

Skolereformen i Gentofte

Skolereformen er den mest gennemgribende reform af folkeskolen i mange år – og det kræver et helt særligt politisk fokus at sikre målene i reformen.

Om opgaveudvalget

Opgaveudvalget for Skolereformen i Gentofte Kommune skulle dels følge op på realiseringen af reformens mange elementer, dels arbejde for, at der er en god sammenhæng til skolernes eksisterende indsatser og kommunens strategier og visioner på området. Udvalget ville også gennem sit konkrete arbejde med emner som f.eks. Synlig læring, Den åbne skole eller strategi for kompetenceudvikling bidrage med tanker om retning og vægtning af de mange elementer.

Udvalgets arbejde påbegyndtes i september 2015 og arbejdet afsluttedes i november 2016.

I forbindelse med Gentofte-Plan 2017 blev det besluttet at ændre Opgaveudvalg for Skolereformen i Gentofte til et Advisory Board for skoleområdet.

 

Vedtaget i kommunalbestyrelsen februar 2017, punkt 8 side 13.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar