Gå til hoved indhold

Forældresamarbejde for børn fra 0 til 6 år

Fokus på og viden om forældresamarbejde, sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitution og hjemmet samt dannelse er på kort og lang sigt af væsentlig betydning for børns trivsel og læring.

Om opgaveudvalget

Fokus på og viden om forældresamarbejde, sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitution og hjemmet samt dannelse er på kort og lang sigDerfor nedsatte Kommunalbestyrelsen et opgaveudvalg til at udarbejde vision og målsætninger herfor – herunder også samarbejdsrelationer mellem familie/forældre, sundhedsplejen og daginstitutionen. af væsentlig betydning for børns trivsel og læring.

 

Hvad arbejdede Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte for børn fra 0 til 6 år med?


De tre hovedområder forældresamarbejde, dannelse og sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitution/dagpleje og hjemmet er beskrevet nærmere i kommissoriet.

Opgaveudvalget udarbejdede med udgangspunkt i nuværende vision, indsatser og relevant forskning disse ting:

  • Forslag til råd, der kan øge fokus på forældresamarbejde i hverdagen - herunder hvor og hvordan forældrene ønsker mere samarbejde.

  • Forslag til inspirationskatalog (med eksempler) til at øge sammenhængskraften mellem aktiviteter i hjemmet, Sundhedsplejen og daginstitutioner. Det gælder for de 0-årige inden daginstitutionsstart, vuggestuebørn og børnehavebørn.

  • Forslag til anbefalinger til det videre arbejde med dannelse for børn fra 0-6 år.

På den baggrund har Opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte for børn 0 til 6 år udarbejdet anbefalinger, der indebærer styrket forældresamarbejde, sammenhæng mellem aktiviteter i dagtilbud og hjemmet samt dannelse. Konkret går anbefalingerne bl.a. på:

  • Alle daginstitutioners forældrebestyrelser skal udarbejde en vision for forældresamarbejdet

  • Opstarten i dagtilbud skal være mere struktureret og imødekommende for nye forældre

  • Samarbejdet, ved aflevering og hentning, forældresamtaler, kommunikation og forældrearrangementer skal tydeliggøres yderligere.

 

 

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen oktober 2017, punkt 6, side 10

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar