Gå til hoved indhold

Erhvervspolitisk strategi

Opgaveudvalget skulle komme med forslag til erhvervspolitiske målsætninger og strategiske spor. Forslagene sætter retning for, at Gentofte bliver en endnu bedre kommune at drive virksomhed i.

Om opgaveudvalget

Opgaveudvalget har arbejdet med at give forslag til fremadrettede strategiske spor og erhvervspolitiske målsætninger, der skal sætte retningen for de kommende års arbejde for at gøre Gentofte til en endnu bedre kommune at drive virksomhed i.

Udgangspunktet var, at der siden Gentofte Kommunes erhvervspolitik blev udviklet i 2015/2016 er sket en udvikling i erhvervslivet. Den er blandt andet affødt af større e-handel, ændret adfærd efter Corona, den digitale udvikling og fokus på bæredygtighed. Derfor vurderede Kommunalbestyrelsen, at der var et behov for at revidere de strategiske spor.


Erhvervspolitikkens fem strategiske spor:

  • Byliv og erhvervsliv i balance - vi vil bygge på kultur- og handelsliv i sammenhæng.
  • Erhvervsklima – vi vil tilbyde gode rammevilkår og et højt serviceniveau.
  • Beskæftigelse – vi vil have udvikling, hvor alle kommer med.
  • Uddannelse – vi vil imødekomme nutidens behov og sikre fremtidens kompetencer.
  • Virksomheder i udvikling – vi vil have stærke vækstmiljøer.

Opgaveudvalget ’Erhvervspolitisk strategi’ har på en række møder reflekteret over og haft dialoger om, hvad der er vigtigt for erhvervslivet i Gentofte.
Udvalgets arbejde og anbefalinger tager afsæt i 3 pejlemærker, nemlig Motiver til samspil, Gør det enkelt og Synliggør muligheder.
Udvalget har peget på en række nye målsætninger for hvert af sporene samt tilføjet et nyt 6. spor om Grøn Erhvervsudvikling

Opgaveudvalget har ud over den opdaterede erhvervspolitik også udarbejdet et katalog med en række ideer til konkrete indsatser, der er tænkt som inspiration til, hvordan de erhvervspolitiske målsætninger kan blive til virkelighed.

Udvalget har arbejdet i perioden april 2022 – marts 2023. Udvalgets forslag blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar