Gå til hoved indhold

Det internationale i Gentofte

Hvordan kan vi blive en kommune, hvor det er attraktivt for både danske og udenlandske borgere og virksomheder at være en del af fællesskabet og at bidrage til at løse globale udfordringer lokalt.

Om opgaveudvalget

Opgaveudvalget Det internationale i Gentofte har sat en vision for, hvordan vi bringer det internationale perspektiv tydeligere ind i Gentofte.

Det internationale fylder på mange områder allerede meget i Gentofte – alene af den grund at 9000 borgere er udlændinge og fordi rigtig mange af de danske borgere i kommunen enten har arbejdet eller studeret i udlandet i kortere eller længere perioder.

Derudover har vi nogle store internationale erhvervsvirksomheder i kommunen, der har store internationale erhvervsvirksomheder i kommunen og samtidig er det et vigtigt perspektiv i både dagtilbud og skole, så vi ruster vores børn og unge til at handle i en internationaliseret verden.

Med vores mange internationale borgere har vi i udarbejdet en vision for det internationale i Gentofte: Gentofte er en åben kommune, der lokalt inddrager internationale perspektiver og relationer.

Visionen skal sætte retningen for det arbejde vi sammen skal gøre for at bringe det internationale perspektiv tydeligere ind i Gentofte. Derudover har opgaveudvalget peget på 3 fokusområder med 8 strategiske indsatser som peger på, hvordan vi kan realisere visionen.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar