Gå til hoved indhold

Det grønne Gentofte

En række ideer og anbefalinger til, hvordan villaområdernes grønne miljø kan bevares og udvikles i fremtiden. Anbefalinger til fremtidig hegning mod vej, bevaringsværdige træer, dialog og formidling.

Om opgaveudvalget

I Gentofte Kommune er der tradition for at værdsætte villaområdernes grønne haver, og deres variation af beplantning - herunder levende hegn, hække og store træer. Villaområderne supplerer dermed kommunens naturområder og historiske parker som en samlet grøn helhed.

Kommunens grønne struktur udfordres imidlertid af tendenser i tiden, hvor individualisme og private ønsker ikke altid tilgodeser fællesskabets interesser. Dette opleves særligt, hvor den private matrikel møder det offentlige vejareal - ved hækken – eller når emnet falder på store træer.

Der kan være behov for at være privat og beskytte sig mod indbrud, støj og indkik. Derfor vælger flere at opføre mure eller fast hegn i skel, men det er ofte på bekostning af vejens grønne udtryk. Det sker ligeledes, at hække og bede ryddes af praktiske hensyn - for at minimere vedligeholdelse og havearbejde – og erstattes af sten eller fliser, der ikke bidrager til et grønt miljø.

Kommunens gamle fuldkronede løvtræer har en særlig værdi. De er for nogle udpeget som bevaringsværdige i lokalplaner, da de tilfører en markant grøn profil til villaområderne. Dog rejses der oftere kritik fra borgere, der mener at de kan skygge og drysse, og derfor er uønskede i deres have.

Gentofte Kommune ønsker at bevare og udvikle kommunens grønne udtryk for at værne om miljøet og klimaet. Derfor forynges de eksisterende grønne strukturer, ligesom der etableres nyplantninger på kommunale veje og pladser i muligt omfang. For det er dyrt at plante på vejareal, da byens ledninger og infrastruktur ligger under asfalten og forhindrer optimale vækstvilkår.

Samtidig er der begrænset plads, da vejarealer også anvendes til ophold, fodgængere, cyklister og parkering – og til klimatilpasning, afledning af regnvand og meget mere. 

Hvordan skal vi prioritere alle disse interesser i fremtiden, så villaområderne bevarer sit grønne udtryk? Det har opgaveudvalget Det grønne Gentofte formuleret en række ideer og anbefalinger til, med henblik på, at den æstetiske helhed i villaområdernes grønne strøg bevares og udvikles, så de også i fremtiden kan bidrage til bæredygtighed og borgernes livskvalitet.

Opgaveudvalget har formuleret anbefalinger for tre hovedtemaer:

  • Hegning mod vej skal fremstå som levende hegn, da de udgør en kvalitet, som skal sikres og udvikles.
  • Bevaringsværdige træer. Træer langs veje giver et område en særlig karakter
  • Der skal værnes om karaktergivende træer. Derfor skal udvalgte træer udpeges som bevaringsværdige.
  • Dialog og formidling danner grundlag for de gode løsninger. Det grønne vejbillede, hvor grundene møder vejene, er et fælles anliggende, og det skabes af alle involverede.

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen september 2020.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar