Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Klimaplan
2050

Klimaforandringer er et globalt problem, der skabes og løses lokalt. Gentofte Kommune har sat et ambitiøst mål om 90% reduktion af CO2-udledningen i Gentofte i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050.

Gentofte og klimaet

Gentofte Kommune er en af landets tættest befolkede kommuner, bygningsmassen er af ældre dato, og der er trængsel på vejene. Til gengæld er der ikke landbrug i kommunen og kun få store produktionsvirksomheder. Derfor kommer størstedelen af Gentoftes CO2-udledning fra energiforbruget i bygninger og fra transport, fra produktion af el og varme og fra forbrug af mad og ting.

Kommunen har sat et ambitiøst delmål om 90% reduktion af CO2-udledningen i Gentofte i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050. De store byggeklodser på vejen mod et klimaansvarligt Gentofte er grøn fjernvarme og el, omstilling til elbiler og -busser, affaldssortering, samt CO2-fangst og lagring hos affalds- og energiselskabet Vestforbrænding.

Lokalt i Gentofte betyder klimaforandringerne både nu og i fremtiden udfordringer med regn- og spildevand, grundvand, havvand og stigende temperaturer. Kommunen har derfor sat et mål om at gøre Gentofte robust over for de nye forhold frem mod 2050 med løbende klimatilpasnings-, kystsikringsprojekter og naturprojekter.

Nedenfor kan du læse mere om kommunens klimaplan og de indsatser, kommunen har fokus på. Klimaplanen 2050 blev vedtaget i oktober 2022.

Indsatserne mod et bæredygtigt Gentofte

Mere om Klimaplan 2050

Spørgsmål og svar om klimaplanen