Gå til hoved indhold

Spildevandsplan 2022-2032 i høring

Kommunalbestyrelsen vedtog på kommunalbestyrelsesmødet d. 28. marts at sende ’Spildevandsplan 2022-2032’ i offentlig høring. Høringsperioden starter d. 4. april og varer i 8 uger.

Den nye spildevandsplan beskriver fremtidens afløbssystem, der skal ruste Gentofte Kommune mod oversvømmelser og sikre renere vand i søer, vandløb og Øresund. Det indbefatter blandt andet strategien om at gennemføre fuld separering i hele Gentofte Kommune. Fuld separering betyder, at regnvand og spildevand fremover skal adskilles i hvert sit system. Ved adskillelse af regnvand og spildevand skabes bedre plads i afløbssystemet, så der ikke sker oversvømmelser og overløb med blandet regnvand og spildevand.

Det betyder også, at det bliver obligatorisk for grundejere over tid at adskille spildevand og regnvand på egen grund i takt med, at regnvandsledninger anlægges i kommunens veje. Hvordan blandt andet dette skal foregå, kan du læse mere om på kommunens hjemmeside på gentofte.dk/fremtidensafløbssystem