Gå til hoved indhold

Unge og søvn

Den sundhedspolitiske handleplan har fokus på at skabe gode søvnmønstre blandt børn og unge, som en genvej til trivsel og bedre indlæring.

Gentofte Kommunes indsatsområder

Søvn har stor betydning for børn og unges udvikling og trivsel – både i barndommen og i ungdomsårene. Manglende søvn kan have store konsekvenser for f.eks. unges indlæring- og koncentrationsevne, evnen til at håndtere stress og den generelle trivsel. 

I Gentofte Kommune har vi fokus på tre indsatsområder, der skal understøtte den sundhedspolitiske handleplan og skabe bedre søvnmønstre blandt kommunens børn og unge:

 1. Søvnforløb til unge
 2. Uddannelse af lokale søvnvejledere
 3. Viden og værktøjer til forældre

Områderne beskrives nærmere nedenfor.

Søvnforløb for unge

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge mellem 13 og 18 år sover 8-10 timer hver nat, men kun ca. 35% af de unge på ungdomsuddannelserne i Gentofte får den anbefalede søvn (Kilde: Ungeprofilundersøgelsen 2020).

I Gentofte Kommune tilbyder vi derfor søvnforløb for unge på ungdomsuddannelserne og i udskolingen.

Sådan foregår søvnforløbene

Forløbene sætter fokus på gode søvnvaner. De unge præsenteres først og fremmest for forskningsbaseret viden om søvn og for gode råd til bedre mobil- og søvnvaner. Derefter deltager de i et eksperiment, hvor de skal arbejde med deres egne søvnvaner gennem en skoleuge.

Efter et år bliver der fulgt op på forløbets første del. De unge bliver mindet om relevansen af den gode søvn og de bliver bedt om at lave et statustjek på deres søvnvaner.

Søvnforløbene tilbydes i skoleårene 2021-22 og 2022-23.

En klasse på Ørestad Gymnasium har bl.a. været igennem et søvnforløb. I Gentofte Lige Nu fra oktober 2021 (side 12) kan du læse mere om, hvordan det gik.

Uddannelse af lokale søvnvejledere

Gentofte Kommune ønsker at udvikle kompetencerne vedrørende unge og søvn hos relevant fagpersonale. Kommunen vil derfor uddanne søvnvejledere, der kan benyttes lokalt til at understøtte bedre søvnvaner hos unge og bidrage til at fastholde de gode vaner over tid.

Blandt relevant fagpersonale er studievejledere på ungdomsuddannelser, kommunale medarbejdere som f.eks. sundhedsplejersker, kontaktpersoner, uddannelsesvejledere samt pædagogiske konsulenter. 

Om uddannelsen som søvnvejleder

Uddannelsen som søvnvejleder tager to dage og giver forskningsbaseret viden om søvn og søvns betydning for den generelle sundhed, trivsel og indlæring.

For at understøtte et vedvarende fokus på søvn blandt de lokale søvnvejledere, vil der blive etableret et netværksforum på tværs af faggrupper. Her kan der sparres og udveksles erfaringer samt ny viden.

Hvis du vil være søvnvejleder

Hvis du er interesseret i en uddannelse som søvnvejleder, så kontakt projektleder Anna Friis Askegaard på afas@gentofte.dk  

Viden og værktøjer til forældre

Med ønsket om at skabe en tidlig indsats med fokus på unge og søvn, vil vi i Gentofte Kommune give viden og værktøjer til forældre med henblik på at opbygge og fastholde gode og sunde søvnvaner for børn og unge.

Søvn har stor betydning for børn og unges udvikling og trivsel – både i barndommen og ungdomsårene. Især i de første leveår har børn et stort søvnbehov, og utilstrækkelig søvn kan have negative konsekvenser for både vækst, immunforsvar og indlæringsevne. Det samme gør sig gældende for større børn og teenagere, hvor søvnmangel kan gå ud over den daglige formåen i skolen såvel som deres mentale trivsel og humør.

Det er lettere at introducere sunde sovevaner for det lille barn og bevare dem i årene frem end at introducere helt nye regler for den teenager, der aldrig har været vant til regler på området. Men hvor meget søvn har børn og unge brug for? Hvad gør smartphones og tablets ved børn og unges søvn? Hvad kan forældre gøre for at fremme gode søvnvaner hos børn og unge? Det er nogle af de spørgsmål, vi gerne vil sætte fokus på.

Sov godt - 10 gode råd

 

 1. Sørg for at gå i seng og stå op på regelmæssige tidspunkter
 2. Undgå koffein før sengetid (kaffe, te, cola mv.)
 3. Undgå alkohol før sengetid
 4. Undgå store mænger energi- og fedtrig kost før sengetid
 5. Sørg for at være fysisk aktiv i løbet af dagen
 6. Sørg for, at soveværelset er veltempereret
 7. Undgå støj i soveværelset - brug evt. ørepropper
 8. Undgå lys fra skærme før sengetid
 9. Sørg for at soveværelset er mørkt - brug evt. en maske over øjnene
 10. Lær en afspændingsteknik

Har du spørgsmål eller idéer til projektet?

Kontakt da projektleder Anna Friis Askegaard på afas@gentofte.dk