Gå til hoved indhold

Et aktivt og meningsfyldt liv for alle

Gentofte skal være et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig for alle borgere – også borgere, der har et handicap. Få et indblik i vores handicappolitik og socialpsykiatriplan.

Vores fokus

Borgere, som lever med et handicap, en psykisk sygdom eller sociale udfordringer, skal have mulighed for et aktivt og meningsfuldt liv.

Vi lægger vægt på en helhedsorienteret og involverende indsats:

  • Vi samarbejder med borgeren og planlægger indsatsen, så den baseres på den enkeltes ønsker og forslag i så vidt et omfang, som det er muligt.
  • På vores bo- og dagtilbud for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse er der nedsat brugerråd, som giver beboere eller brugere mulighed for indflydelse på deres egen hverdag.
  • Handicaprådet i Gentofte Kommune rådgiver Kommunalbestyrelsen om handicappolitiske spørgsmål og drøfter og følger indholdet og udformningen af kommunens politik på handicapområdet.

Vil du vide mere?