Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har 7 medlemmer og varetager opgaver i relation til kultur, idræt, turisme og ungeindsatsen.

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets kerneområder er:

  • Kultur- og bibliotekstilbud
  • Idræts- og fritidstilbud
  • Folkeoplysning
  • Turisme
  • De tværgående ungeindsatser, herunder ungdomsskolen og fritidstilbuddene til unge.

Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

Se medlemmer af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

Læs dagsordener og referater fra Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

 

Ansvarlig for siden:

Borgmestersekretariatet
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39980000,