Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling

Gentofte Kommune har videreudviklet kommunens vision for Sundhed i Gentofte - borgerrettet behandling, som blev formuleret i samarbejde mellem borgere og politikere.

Stavgang med diabetesholdet

Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling er kommunens indsats for kronisk syge, indsatsen for at forebygge forværring af sygdom, forhindre komplikationer og tilbagefald, samt for rehabilitering, behandling og opfølgning efter udskrivelse.

Det spiller ind i Gentoftes vision for arbejdet med forebyggelse, rehabilitering og pleje: ”Vi vil et nært sundhedsvæsen, der på bedste måde understøtter borgernes muligheder for at forblive selvhjulpne, uafhængige af kommunal hjælp og leve et sundt liv”.

Ny politik for Borgerrettet Behandling

Resultat af opgaveudvalgets arbejde er den nye politik for borgerrettet behandling, som under overskriften "Flere gode leveår for borgerne" har seks strategiske målsætninger for sundhedsarbejdet.

Læs Den nye Politik for Borgerrettet Behandling (pdf)

Hvad har  Opgaveudvalget for Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling arbejdet med?

Opgaveudvalget skulle via bred involvering sætte fokus på den borgerrettede behandling i kommunen, og hvordan den skal udvikle sig. Opgaveudvalget arbejdede med visionen og målsætningen for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. Arbejdet kom rundt om fem centrale temaer:

 • Sammenhængende forløb for borgerne
 • Tilgængelighed til sundhedstilbud for borgerne
 • Kommunikation til borgerne
 • Egenomsorg og mestring
 • Teknologiske og digitale løsninger.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for borgerrettet behandling

Hvem var med i opgaveudvalget

 

Politikere:


 • Bente Frimodt-Møller
 • Ann-Kathrine Karoff
 • Anne Hjorth
 • Louise Husted Feilberg
 • Jeanne Toxværd

Borgere


 • Kjeld Storm
 • Jacob Monies
 • Marianne Jespersen
 • Tine Filges
 • Anna Maria Frost-Jensen
 • Stig Pramming
 • Brigitte Bang
 • Maja Schøler
 • Ulla Laursen
 • Jakob Rønnow

 

Referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Borgerrettet Behandling (pdf) (Gå til punkt 19, side 30) 

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Sundhed i Gentofte - Borgerrettet Behandling

Kontakt for opgaveudvalget

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte myndighedschef i Pleje & Sundhed Lone Jørgensen på mail: ljoe@gentofte.dk eller på telefon 30 54 08 28.

Læs mere om opgaveudvalg og den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer 

 

Ansvarlig for siden: