Anbringelser

En anbringelse udenfor hjemmet er den mest indgribende foranstaltning, en kommune kan iværksætte overfor et barn, en ung og en familie. Et opgaveudvalg har givet sine anbefalinger til, hvordan frivillige indsatser kan understøtte arbejdet med anbragte børn og unge.

I Gentofte Kommune ønsker politikerne at sikre den bedst mulige støtte og opbakning til anbringelsestruede eller anbragte børn, unge og deres familier.

Ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, medborgere og lokale frivillige, håber kommunen at skabe færre og kortere anbringelser i et 0-18 års perspektiv.

I 2017 har ti borgere og fem politikere fra Gentofte kommune derfor arbejdet med at undersøge, hvordan borgernes, civilsamfundets og frivillige organisationers indsatser kan understøtte indsatsen for anbringelsestruede, anbragte eller tidligere anbragte børn og unge, deres familier og nærmeste netværk.

Der har været nedsat tre arbejdsgrupper bestående af medlemmer fra opgaveudvalget, forvaltningsmedarbejdere og borgere, der viste interesse for opgaveudvalget. Arbejdsgrupperne har forberedt opgaveudvalgets drøftelser af konkrete indsatser og værdier med fokus på forebyggelse af, støtte under og støtte efter en eventuel anbringelse. En række eksterne videnspersoner, der arbejder med anbringelsesområdet og frivillighed i råd, kommuner, frivillige organisationer, undervisning og forskning, er blevet inddraget i opgaveudvalgets arbejde. 

Opgaveudvalget for Anbringelsers anbefalinger indeholder fem prioriterede konkrete indsatser, værdigrundlag og rammer for inddragelse af frivillige og endelig en strategi for indgåelse af partnerskaber mellem Gentofte Kommune og frivillige aktører og organisationer.

Læs opgaveudvalget for Anbringelsers anbefalinger i ”En frivillig håndsrækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser” (pdf)

 

Hvem var med i opgaveudvalget

Opgaveudvalget var sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Fra Kommunalbestyrelsen:


 • Karen Riis Kjølbye, formand
 • Jesper Kamp Nielsen, næstformand
 • Christian Buje Tingleff
 • Anne Hjorth
 • Marie-Louise Andreassen

Borgere:


 • Julie Kathrine Schou
 • Kjeld Danneskiold-Samsøe
 • Bent Bolvinkel Fischer
 • Victoria Lund Jensen
 • Andreas Uth
 • Nadja Tandrup
 • Tenna Dajani
 • Susanne Munch
 • Annika Nylandsted

Kommissorium

Baggrunden for opgaveudvalget og dets arbejde er uddybet i kommissoriet.

Læs kommissorium for opgaveudvalget for Anbringelser (pdf)

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af ”En frivillig håndsrækning i en udsat situation. Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser” (pkt. 20 side 33)

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget for Anbringelser

Læs mere om opgaveudvalg og den politiske arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen 

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,