Høring af udbudsmateriale på elektronisk nøglesystem

Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg Kommuner udbyder i sensommeren 2020 kontrakt af elektronisk nøglesystem.

For at sikre at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Gentofte Kommune valgt at lave en høring af det foreløbige materiale.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Besvarelsen må meget gerne indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af Indkøbsafdeling, og hvis det findes hensigtsmæssigt, af udbyders brugergruppe.

Høringssvar bedes skrevet i kommenteringsskemaet og fremsendt til muka@gentofte.dk, senest fredag den 19. juni 2020. Mailen bedes mærket ”Høringssvar vedr. udbud af Elektronisk nøglesystem”.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.

Høringsmaterialet kan rekvireres ved at fremsende en mail til muka@gentofte.dk.

Ansvarlig for siden:

Indkøb
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39983399,