Om Indkøb

Kommunens indkøbsfunktion, ØKONOMI - Indkøb, varetager aftaleindgåelse med leverandører af vare- og tjenesteydelser til kommunen.

Indkøb er organisatorisk placeret under Økonomidirektøren og er en del af kommunens centrale funktion, ØKONOMI.

Indkøb består af Indkøbschef Dorthe Bjerring Friis-Vigh og 4 udbudskonsulenter.

Indkøb har formuleret sine forventninger til indkøb og leverandørsamarbejde i indkøbspolitikken.

Indkøbspolitikken har til formål at sikre koordination af kommunens køb af varer og tjenesteydelser, for at skabe grundlaget for optimale indkøbsvilkår i forhold til kvalitet, service og økonomi. Indkøbspolitikken er endvidere operationaliseret gennem en indkøbsstrategi.

Derudover indgår Gentofte Kommune i et formaliseret indkøbssamarbejde med Frederiksberg, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Der er udarbejdet et kommissorium for det tværkommunale samarbejde.

Læs kommissorium for det tværkommunale indkøbssamarbejde.