Ansættelse af ledig med løntilskud

En virksomhed, offentlig eller privat, har mulighed for at ansætte en ledig i et job med løntilskud. Det betyder, at der er tid til at se en potentiel ny medarbejder an og lære vedkommende op.

Hvad er et job med løntilskud?

Job med løntilskud er for ledige, der er klar til arbejdsmarkedet. Et job med løntilskud kan oprettes både i offentlige og private virksomheder.

For virksomheder betyder et job med løntilskud, at det er muligt at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med et tilskud. For ledige betyder det, at de har mulighed for at prøve sig selv af i et konkret job.

Varigheden ved aftale om løntilskud aftales individuelt, hvor udgangspunktet er så kort tid som  muligt. I særlige tilfælde kan den vare op til tolv måneder.

Du kan læse mere om job med løntilskud på Jobnet.

Hvad kan du få i tilskud?

Der er forskel på, hvad en virksomhed kan få i tilskud til en medarbejders løn alt efter, om der tale om en offentlig eller privat virksomhed.

I en offentlig virksomhed ligger arbejdstiden mellem 30 og 37 timer om ugen og medarbejderen ansættes efter gældende overenskomst.

I det private aftaler I selv, hvilken løn den ledige skal have, men lønnen skal som minimum svare til den gældende overenskomstmæssige løn inden for området. 

Du kan finde de aktuelle løntilskudssatser på retsinformation.dk.

Hvad skal du gøre?

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i at ansætte en ledig med et løntilskud, skal du kontakte Jobcenter Gentofte. Her vil en virksomhedskonsulent:

  • Rådgive dig om oprettelsen af et job med løntilskud
  • Aflægge besøg på din virksomhed med yderligere oplysninger til ledelse og medarbejdere
  • Hjælpe dig med at formidle kontakten til kvalificerede ledige

Jobnet kan du finde blanketter til brug ved ansøgning om tilskud til medarbejdere.