Post til døren

Har du svært ved at hente post i din postkasse? Så kan du måske få post til døren.

Siden 2011 er posten blevet leveret til enten fælles brevkasseanlæg eller i en postkasse ved skel til fortov eller vej. Reglerne for postkassers placering er bestemt i Postloven.

Hvis du er gangbesværet eller af andre grunde ikke kan hente posten i din postkasse, kan du søge dispensation, så posten i stedet kommer ind ad brevsprækken ved din bolig.

Sådan søger du om "Post til døren"

Du søger post på www.borger.dk

Hvis du har svært ved at udfylde den elektroniske ansøgningsblanket, kan du henvende dig i Kommuneservice på Rådhuset og få hjælp. Åbningstiden er mandag til onsdag kl. 8.00-16.00, torsdag kl. 8.00-18.00 og fredag kl. 8.00-14.00.

Adressen er:

Gentofte Kommune
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund

Hvis du har et NemID (nøglekort), skal du tage det med.

Du kan kontakte Kommuneservice på tlf. 39 98 00 00.

Sådan behandler vi din ansøgning

  • Vi behandler din ansøgning på baggrund af oplysningerne i ansøgningen og de oplysninger, som vi har i forvejen omkring din situation f.eks. om du får hjemmehjælp og om du er gangbesværet.
  • Hvis du ikke modtager hjemmehjælp, sygepleje eller ganghjælpemidler fra kommunen, har vi ikke de nødvendige oplysninger, der skal til for at behandle din ansøgning.
  • I de tilfælde er det nødvendigt med en lægeattest fra din egen læge. Du skal selv betale for lægeattesten.
  • Hvis du får dispensation fra postloven, sender vi en afgørelse til både dig og postvæsenet. Hvis du ikke får dispensation, sender vi kun afgørelsen til dig. Kommunens afgørelse kan ikke ankes.

Hvis du flyttet adresse

Hvis du flytter og ønsker, at retten til levering af post til døren skal overføres til din nye folkeregisteradresse, skal du selv meddele dette til:

PostNord Danmark Kundelinjen
Hedegaardsvej 88
2300 København S.

Tlf: 70 70 70 30
E-mail: skrivpost@post.dk