Genvejsmenu

Breddeidræt

Der er gode og varierede tilbud om idræt og bevægelse til alle i Gentofte. Frivillige yder i den sammenhæng en stor indsats i foreningerne, og det styrker bredden i idrætslivet.

Kultur og fritid

Gentofte Kommune ønsker at skabe rammer, så borgerne kan leve et liv med idræt og bevægelse – et aktivt liv, der giver øget livskvalitet og glæde.

I de her år sætter vi særligt fokus på, hvordan Gentofte Kommune, i samarbejde med foreningerne, også kan motivere og inspirere borgere og institutioner til at få bevægelse ind som en naturlig del af de daglige aktiviteter.

Gentofte Kommune var breddeidrætskommune i 2010 og 2011, udpeget af Kulturministeriet. Erfaringerne fra projektet videreføres til nye indsatser og vi arbejder fortsat med at udvikle breddeidrætsområdet.

Blandt nogle af Gentofte Kommunes breddeidrætsprojekter kan nævnes ”Reorganisering af svømmeundervisningen”, ”Min Fritid” og en bred vifte af ”Kom og vær med” projekter – herunder Zumba på Charlottenlund Fort.

Se film om svømmeundervisning:

 

Læs om breddeidrætsprojektet i folderen nedenfor.