Plads i anden kommune

Hvis dit barn har en plads i et dagtilbud i anden kommune end Gentofte, kan der være forskel på prisen.

Hvis dit barn bruger en plads i et dagtilbud i en anden kommune end Gentofte Kommune, kan forældrebetalingen være dyrere eller billigere end taksterne for børnepasning i Gentofte Kommune.

Dette skyldes, at der kan være forskel på kommunernes driftsudgifter (pladspriser). I skal selv betale forskellen mellem bopælskommunens samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. plads i institutionskommunen.

Læs evt. mere i Dagtilbudsloven (se link nedenfor).