Egenbetaling på børneområdet

I skal selv betale en del af udgifterne, når jeres barn får plads i et dagtilbud.

I skal betale månedsvis forud og i alle årets 12 måneder. For GFO og klubber betales dog kun 11 måneder.
Se taksterne for dagtilbud

Egenbetaling fastsættes for et år ad gangen og vedtages af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med  kommunens budget.

Du kan betale via betalingsservice med følgende oplysninger:

PBS nr.                                   001 134 09
Debitorgruppe                         00646
Kundenr. daginstitution           030 (cpr.nr.) 00
Kundenr. GFO                         031 (cpr.nr.) 00
Kundenr. klubber                     032 (cpr.nr.) 00 

Tilmeld dig betalingsservice