Tilskud til pasning

Du skal selv betale en del af udgifterne, når dit barn får plads i et af kommunens dagtilbud. Det er dog muligt at få tilskud i visse tilfælde.

Du kan få forskellige tilskud til betaling af børnepasning:

  • Økonomisk fripladstilskud: Hvis jeres indtægt ligger under en vis grænse, kan I få ekstra tilskud fra kommunen. Efter 1. januar 2016 ændres loven om økonomisk fripladstilskud, det betyder, at der automatisk sker en genberegning af den økonomiske friplads hver måned Se fripladsgrænser for 2021
  • Søskendetilskud: Hvis I har mere end ét barn i husstanden, der er meldt ind i dagtilbud, kan I få søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads, men kun 50 % af prisen for de øvrige pladser. Der ydes ikke tilskud for børn i junior- og aftenklubber.
  • Handicaptilskud: Hvis I har et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan I få handicaptilskud (behandlingsmæssigt fripladstilskud).