Udmeldelse af dagtilbud 0-6 år

Dit barn bliver automatisk meldt ud ved overgang til børnehave eller GFO.

Hvis du melder dit barn ud af barnets dagtilbud, skal du gøre det med mindst én måneds varsel til d. 15. eller den sidste dag i en måned.

Hvis du ønsker at opnå en betalingsfri periode i forbindelse med skift fra én institution til én anden, f.eks. fra vuggestue/dagpleje til børnehave eller fra børnehave til GFO, er udmeldelsesfristen fire måneder - til d. 15. eller den sidste dag i en måned.

Oprykning fra vuggestuegruppe til børnehavegruppe i et integreret eller kombineret dagtilbud betragtes ikke som et skift, ligesom overflytning mellem to ens dagtilbudstyper, f.eks. fra en børnehave til en anden børnehave heller ikke betragtes som et reelt skift.

Udmeldelse af dagtilbud skal ske via BørneGenvej eller via vores app "BørneGenvej", som du kan downloade fra Google Play eller Apple AppStore.

Ansvarlig for siden: