Pasningsgaranti

Der er pasningsgaranti for børn i Gentofte, der er mere end 26 uger gamle.

Der er pasningsgaranti for børn i Gentofte Kommune, der er mere end 26 uger gamle.

Du kan booke en plads til dit barn på Gentofte Kommunes hjemmeside via vores digitale pladsanvisningssystem, som du finder ved at logge ind i "BørneGenvej". Du kan booke plads til dit barn i vuggestue, kommunal dagpleje, børnehaver samt kombinerede og integrerede dagtilbud.  Se Visitationsregler for optagelse i dagtilbud gældende fra 1 januar 2019.

For at være omfattet af kommunens pasningsgaranti, og på den måde være sikret en plads i et dagtilbud fra din behovsdato, skal du booke plads til dit barn så tidligt som muligt. Digital pladsanvisning vil altid kunne tilbyde dit barn en plads i et aldersrelevant dagtilbud to måneder fra den førstkommende 1. eller 16. i en måned.

Forsøger du at finde en plads på et tidspunkt, hvor der er mindre end 2 måneder til din behovsdato, kan du således ikke forvente, at der er nogen ledige pladser til dit barn.

Generelt vil vi anbefale dig, at booke en plads, så tidligt du har mulighed for det, efter at dit barn er født eller når du ved, at du/I skal flytte til Gentofte Kommune. Det giver det bedste udvalg af pladser. 

Bemærk at pasningsbehovet for tilflyttere tidligst kan regnes fra tilflytningsdatoen.

Ansvarlig for siden: