Lukkedage

Gentofte Kommune har besluttet, at institutioner skal holde lukket mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Der holdes en institution åben. Endvidere har kommunen besluttet, i hvilke situationer institutionerne eventuelt kan holde lukket på andre dage. Der skal altid være tilbud om pasning, til de børn der har behov.

Baggrunden for, at der holdes lukket mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag er, at der erfaringsmæssigt er et meget lille antal børn, der har behov for pasning i de dage. I de foregående år har der mellem jul og nytår været tilmeldt mellem 7 til 15 børn. Julelukket betyder, at der holdes lukket fra og med den 24. december til og med nytårs dag 1. januar. Pasning er tilrettelagt, til de børn der har behov, dog ikke den 24. december og helligdagene første og anden juledag. Tilrettelæggelsen sker gennem barnets institution i god tid inden, det samme gør sig gældende for dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Derudover har kommunen ikke fastlagt centrale fælles lukkedage. Imidlertid kan den enkelte institution have ønsker om at placere lukkedage, hvor pasningsbehovet er lavt. Endvidere kan institutionerne holde lukket Grundlovsdag den 5. juni og på den dag, skal der ikke tilbydes alternativ pasning.

For at skabe større gennemsigtighed for lukkedage ved de enkelte institutioner, skal lukkedage fremgå af kommunens hjemmeside. Nedenfor findes et link til oversigt med lukkedage. Da lukkedage kan besluttes løbende over året, er oversigten ikke endelig, men opdateres løbende. Den enkelte institutions lukkedage fremgår også af institutionens egen hjemmeside 

Hvis institutioner holder lukket på andre dage end her omtalt, skal det skyldes et lavt fremmøde, og der skal tilbydes pasning til de børn, der har behov herfor. Der skal deltage en kendt medarbejder i pasningen.