Tryghed, Leg og Læring – Børn forandrer verden

Med visionen "Tryghed, Leg og Læring - Børn forandrer verden", skal vi sikre at ethvert barn motiveres, inspireres og udfordres til toppen af deres potentiale.

 

 

Børn i Gentofte skal fra fødslen sikres et trygt fundament i en verden, hvor de vokser op og medvirker til forandring og mangfoldighed.
Derfor sætter vi alle kræfter i spil for at:

  • Ethvert barn udvikler egen identitet i miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fælleskaber og forandre verden omkring sig.
  • Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene.

Med udgangspunkt i Levende nærvær, Legende læring og Lyttende samspil ønsker vi at børnene bliver til Nogen og til Noget.

Det er ambitionen i visionen Tryghed, leg og læring - Børn forandrer verden.

Læs hele Gentoftes vision for 0-6 års området her.  

 

PLAY and LEARN – engelsk for de 3 til 9-årige

Fra oktober 2013 iværksættes ’PLAY and LEARN’ - engelsk leg og læring i børnehaven og indskolingen for at give børnene endnu bedre forudsætninger for at klare sig i et globaliseret samfund. Formålet er, at de 3 til 9-årige børn tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse på engelsk.

”Tiltaget er politisk vedtaget og ligger i forlængelse af vores to visioner ’Tryghed, leg, læring - Børn forandrer verden’ og ’Læring uden grænser’, og skal konkret understøtte, at ethvert barn udfordres til toppen af deres potentialer – med et særligt fokus på mere udsyn, kulturel forståelse og sproglig opmærksomhed på engelsk”, siger Direktør i Børn, Unge og Fritid, Frank E. Andersen.  

Engelsk i et legende læringsmiljø

Målet er, at alle 3 til 9-årige børn deltager i tilrettelagte forløb i engelsk med udgangspunkt i det enkelte barns potentiale fra oktober 2013. Vejene til målet er mangfoldige. Det vigtigste er, at der bygges videre på det, der allerede sker i institutionerne, og at projektet bliver en del af hverdagen til glæde for børnene.

Overordnet lægges følgende ledetråde ud:

  • Engelsk for de 3 til 9-årige skal ske i et legende læringsmiljø
  • Engelsk kan med fordel kobles til hverdagssproget samt de aktiviteter, der allerede sker i hverdagen, herunder motorik, digitalisering m.v.
  • Engelsk skal forankres lokalt og understøtte partnerskaber mellem dagtilbud, skoler, pædagoger og lærere

Projektet understøttes gennem praksisuddannelse for udvalgte medarbejdere og udvikling af inspirationskatalog med materialeanbefalinger.

Vi er så småt i gang

Flere børnehaver er allerede i gang med engelskindsatsen. Fx i børnehaven Lykkesholm, hvor de gennem flere måneder har leget med engelsk sammen med børnene:

Vi har bl.a. sunget sange, der både kan synges på dansk og engelsk, læst de samme bøger på dansk og engelsk, lyttet efter ord, som lyder næsten ens og ord som lyder helt forskelligt. Derudover har vi haft opmærksomhed på hverdagslivet – f.eks. ved frokostbordet – hvad hedder en tomat, agurk, gulerod eller madkasse på engelsk? Vores oplevelse er, at børnene syntes det er sjovt, og vi kan høre, børnene øver sig indbyrdes. Selv fra forældrene får vi gode og sjove tilbagemeldinger om, at børnene øver sig derhjemme, eller når de er på rejse selv vil bestille en sodavand, siger ’hallo’ og ’my name is’, når de møder nye mennesker”, fortæller Janne Krohn, leder i Lykkesholm og én af projektlederne for ’Play and Learn’.

Flere af skolerne står også allerede parate til at tage opgaven på sig og er dermed på forkant med skolereformen, hvor der er lagt op til engelsk fra 1. klasse.