Børnefysioterapeuten

Børn der har brug for en ekstra indsats på det motoriske område kan i samarbejde med sundhedsplejersken eller barnets institution henvises til Sundhedsplejens fysioterapeut.

Pige der kravler

Tilbuddet fra børnefysioterapeuten omfatter alle børn op til 6 års alderen med motoriske eller sansemotoriske vanskeligheder.

Børnefysioterapeuten undersøger barnet og rådgiver og vejleder forældrene. Efter behov tilbydes motorisk leg på mindre hold, hvor barnet trænes af en af forældrene, der samtidig får vejledning i, hvad der kan gøres for at styrke barnets motorik hjemme.

Der er motorikhold tre dage om ugen:

Mandag 
kl. 08:30 - 09:15 og kl. 09:30 - 10:15 samt kl. 16:30 - 18:00

Torsdag  
kl. 08:30 - 09:15 og kl. 09:30 - 10:15

Børnehaveklasser: 
Tirsdag   
kl. 15:15 - 16:00

 

Både forældre, sundhedsplejerske, daginstitution og dagpleje kan kontakte sundhedsplejen på tlf. 3998 4130, hver dag mellem kl. 12.30 - 13.30. Eller sende mail til Gentofte@gentofte.dk, att. Sundhedsplejen.

  

Ansvarlig for siden:

Sundhedsplejen
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,