Anden støj

Støj opleves forskelligt og håndteres af forskellige enheder.

Støj fra almindelige skoleaktiviteter indenfor normal skoletid er ikke omfattet af miljøbeskyttelsesloven, og det er børns uorganiserede leg på skolearealer udenfor skoletid heller ikke.

I tilfælde af generende støj fra almindelige skoleaktiviteter må du henvende dig direkte til skolen, og i tilfælde af støj fra børns leg udenfor skoletid må du appellere til børnene og eventuelt henvende dig til deres forældre.

Støj fra fritidsaktiviteter

Hvis du er generet af støj fra organiserede fritidsaktiviteter som sportsklubber og lignende samt vuggestuer, børnehaver, fritidshjem med mere, og direkte henvendelse med appel om at dæmpe støjen ikke hjælper, kan du henvende dig til Natur og Miljø.