Ræve

Ræven er ganske almindelig i byområder, villahaver, parker og parkbebyggelser samt i den indre by, hvor der er gunstige livsbetingelser.

Mange betragter ræven som et dyr, der hører til på landet, især i skoven, men i virkeligheden har ræven en stor tilpasningsevne, og den kan trives i mange forskellige omgivelser. Du kan læse mere om byræve her.

Årsagerne til den tætte byrævebestand er mange; men i takt med vor øgede velfærd kasseres mere mad, som ofte udlægges til føde for dyrene. Køkkenaffald og udlagt foder udgør ca. 35% af fødegrundlaget for byræven. Ræven er nærmest altædende ligefra ådsler til frugter og rødder, insekter, orme m.m. Ræven i København og omegnskommunerne har for længst etableret sig, og i modsætning til manges opfattelse er rævebestanden ikke i stigning, men er høj og i balance med områdets bæreevne.

I tilfælde af problemer med ræve, henviser Gentofte Kommune til Storkøbenhavns Jagtforening, som kan kontaktes på regulering@sjf.dk

Bemærk, at det kræver en tilladelse fra Naturstyrelsen, hvis man ønsker bekæmpelse af ræve ved regulering. Læs mere og ansøg om regulering af skadevoldende vildt her.

Hvis du vil vide mere om ræve kan du læse:

"Den nye bog om Ræven" af Bent Jørgensen, udgivet af forlaget Rhodos.

"Ræven" af Sussie Pagh, Naturhistorisk Museum, Århus, telefon 86 12 97 77.

"Om at leve med byræve", Dyrenes beskyttelse/Skov- og Naturstyrelsen.