Fjernvarme

Gentofte Fjernvarme tilbyder billig og miljørigtig fjernvarme i stadigt større områder af Gentofte Kommune.

Udbygningen af fjernvarmenettet startede i 2010, og siden er fjernvarmenettet vokset støt. Fjernvarmeudbygningen er en vigtig brik i kommunens klimaplan, da hver bolig som skifter til fjernvarme, gennemsnitligt sparer miljøet for ca. 4 tons CO2 om året.

Fjernvarme hviler i sig selv

Fjernvarmen drives efter et hvile-i-sig-selv princip, som kort fortalt betyder, at forbrugerne er de eneste, som må tjene penge på fjernvarme. Har Gentofte Fjernvarme overskud på bundlinjen, fordeles pengene tilbage til forbrugerne gennem en lavere varmeregning det kommende år.

Kontakt Gentofte Fjernvarme

Gentofte Fjernvarme og Gladsaxe Fjernvarme har indgået et forpligtende samarbejde om fælles opgaveløsning og fælles administration, og alle medarbejdere er i dag samlet på Ørnegårdsvej 17 i Gentofte.

Læs mere om Gentofte Fjernvarme på www.gentoftefjernvarme.dk.

Mail: info@ggfjernvarme.dk